Referenties

Onze referenties

Benefit Security Experts kan refereren aan projecten met betrekking tot advisering bij aanbesteding beveiliging, Interne Security Audits, verandermanagement en helpt toonaangevende opdrachtgevers met totaaloplossingen in beveiliging en veiligheid.

Wilt u meer informatie over onze opdrachtgevers en projecten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

We willen benadrukken dat wij ons conformeren aan de informatiebeveiliging van onze relaties. Daarom blijven bovenstaande referenties beperkt tot een logo.

Aanbesteden dé oplossing voor verhoging van kwaliteit en kostenreductie

Onze Security Manager wordt ingezet bij een opdrachtgever om de beveiligingsorganisatie volledig in te richten en te borgen. Tijdens de scan kwam naar voren dat de opdrachtgever al jaren zeer hoge investeringen heeft voor de beveiliging. Onderzoek wijst uit dat de beveiliging traditioneel en niet tegen marktconforme tarieven werd uitgevoerd. Advies wijst uit dat er kosten kunnen worden bespaard door het nemen van slimme innovatieve maatregelen en de beveiliging aan te besteden. Elke aanbesteding is een kans om een onderneming vooruit te stuwen en financieel sterker te worden. De Security Manager ontwikkeld een Programma van Eisen en voert samen met afdeling inkoop een aanbesteding uit.  Resultaat is een kwalitatief hoogwaardige overeenkomst met een Service Level Agreement, Key Performance Indicatoren en een drastische verlaging van de eenmalige en jaarlijkse beveiligingskosten.

Beveiliging bedrijventerreinen zonder zorgen

Een stichting van bedrijventerrein X wil beveiligingsmaatregelen nemen door middel van collectieve inkoop van de beveiliging. Men gaat in zee met een beveiliger die na een tijdje de gemaakte afspraken niet zo nauw neemt. De stichting raakt in een conflict wat veel tijd, onnodige energie en ergernis kost. Uiteindelijk is het resultaat dat het bedrijventerrein niet meer beveiligd wordt. Hierop neemt men contact op met onze Security Manager welke op verzoek van de stichting zorg draagt voor de volledige exploitatie en borging continuïteit van het collectieve project binnen het beschikbare budget. De stichting en deelnemers worden periodiek geïnformeerd door middel van managementrapportages en informatie met betrekking tot de beveiliging.

Borging kwaliteit van beveiligingsorganisatie

Door de ontwikkelingen in de markt wordt het voor een beveiligingsorganisatie steeds moeilijker om zich te onderscheiden. Ook worden de eisen van de opdrachtgevers steeds hoger. Om deze redenen werd onze Security Manager ingeschakeld. Na een interne kwaliteitsaudit en het bezoeken van beveiligers op locatie kwam naar voren dat er geen basisinstructie voor de beveiligers voorhanden was welke landelijk toegepast kon worden. De Security Manager heeft daarop de blauwdruk van de instructie beveiliging voor de beveiligingsorganisatie mogen ontwikkelen welke tot op heden nog steeds toegepast wordt en een onderdeel vormt van het landelijk kwaliteitshandboek.

Beveiliging groeit mee met evenement

Een toonaangevend evenement waar kostbare werken worden gepresenteerd groeit met de jaren steeds groter. Hierdoor groeien ook de risico’s met betrekking tot criminele activiteiten en overige risico’s ook mee. Naar aanleiding van incidenten en de wens om de risico’s van herhaling tot een minimum te beperken wordt onze Security Manager door de organisatie ingeschakeld. De Security Manager ontwikkelt voor het evenement een calamiteitenplan en maatwerk beveiligingsinstructies borgt dat de instructies actueel zullen blijven voor de toekomst. De organisatie van de beveiligingsdienst wordt efficiënter. Mensen worden gemotiveerder en alerter door middel van een interne training en een gedegen voorbereiding van het evenement. Resultaat: Drastische daling van het aantal incidenten en een veilig gevoel bij de organisatie en standhouders.

Efficiëntere beveiliging en kostenbesparing voor productieplants

Een groot productiebedrijf werkt met brandbare stoffen en vraagt om advies aan onze Security Manager om de risico´s van brand met catastrofale gevolgen te beperken. Dit wil men realiseren door middel van het ontwikkelen van maatwerk calamiteiteninstructies voor de afdeling beveiliging. Tijdens de audit van de bestaande instructies komt naar voren dat de bestaande algemene en specifieke instructies in zijn totaliteit verouderd zijn en niet voldoen aan de hedendaagse eisen. Tevens zijn er aandachtspunten met betrekking tot de efficiency van de beveiligingsdienst. Op verzoek van de opdrachtgever worden de instructies geoptimaliseerd en een tool geleverd welke zorg ervoor zal dragen dat de instructies actueel zullen blijven voor de toekomst. De inzet van de beveiligingsdienst wordt efficiënter en de mensen worden gemotiveerder en alerter door middel van een interne training. Door een slimmere inzet van maatregelen worden de beveiligingskosten gereduceerd voor de opdrachtgever. Resultaat: Door de inzet van de Security Manager is de kwaliteit van de beveiliging maximaal geborgd en zijn kosten gereduceerd.

Een industriële inbraak met verstrekkende gevolgen

Bij productiebedrijf X heeft een inbraak plaatsgevonden. Buiten de materiële schade kan de productie in de ochtend niet starten en ontstaat er een leveringsachterstand. De schade hierdoor is aanzienlijk en men wil herhaling voorkomen. Ze nemen contact op met een beveiligingsbedrijf en ontvangen een offerte met een forse eenmalige investering en jaarlijkse investeringen. Men vindt de investeringen te kostbaar en het besluit wordt genomen om deze niet uit te voeren. Na 3 weken wordt er wederom ingebroken, waarop op advies van onze klant onze Security Manager wordt ingeschakeld. Het advies wordt een slimme combinatie van diensten en technologie tegen beduidend lagere investeringen. De Security Manager zorgt voor de volledige implementatie van de geboden oplossing en het volledig contractbeheer op verzoek van de klant.

Forse besparingen voor bedrijven verzamelcomplexen

Een bedrijven verzamelcomplex investeert al jaren 24 uur per dag in beveiligingspersoneel. De huurders informeren bij de beheerder of de jaarlijkse investeringen niet minder kunnen. Onze Security Manager ontwikkeld samen met de beheerder op basis van behoefte, risico’s en de wens om kosten te reduceren een beveiligingsadvies. Het advies wordt uitgewerkt in een oplossing op basis van technologie en beveiligingsdiensten wat in de praktijk wordt geïmplementeerd. Resultaat: Beter beveiligd tegen beduidend minder investeringen.

Laat alarmopvolging met een gerust hart over aan professionals

De directeur van bedrijf X doet al jaren zelf de alarmopvolging. Tijdens de vakantie van de directeur neemt de productiechef de alarmopvolging. Tijdens de alarmopvolging van een inbraakalarm wordt de productiechef geconfronteerd met criminelen. Hij wordt mishandeld en meldt zich daarop voorlopig ziek. De directeur breekt zijn vakantie af en komt naar huis om zijn productiechef te bezoeken en zaken verder af te handelen. De daaropvolgende weken zijn door de plotselinge uitval van de productiechef erg hectisch en het bedrijf staat vermeld in het nieuws. De directeur neemt contact op met onze Security Manager welke adviseert om de alarmopvolging uit te besteden door een professionele mobiele surveillancedient tegen lage investeringen dankzij collectieve inkoop door Benefit Security Experts. Door uitbesteding van de alarmopvolging lopen zijn medewerkers en hijzelf geen risico meer en is tevens een protocol voor systeemstoringen ontwikkeld. In een later stadium gaat men over op cameratoezicht en de kosten worden gedekt door een korting op de verzekeringspremie geregeld door Benefit Security Experts.

Innovatieve bouwplaats beveiliging

Op een bouwterrein werkt aannemer X men met kostbare apparatuur en gereedschappen. Men is zich bewust van de risico’s en neemt contact op met een beveiligingsbedrijf. Deze starten met controlerondes door een mobiel surveillant. Na de controlerondes wordt er in de vroege ochtend alsnog ingebroken en wordt er kostbare apparatuur ontvreemd. Buiten de materiële schade kunnen de medewerkers een halve dag niet werken. Onze Security Manager komt ter plaatse en adviseert en implementeert permanente bewaking van het terrein door middel van cameratoezicht met de alarmopvolging door politie/beveiliger. De investeringen blijven netjes binnen het beschikbare budget. Tot de oplevering van het project werden verdachte voertuigen gesignaleerd, maar werd er niet meer ingebroken.

Maatwerk oplossing voor de gezondheidszorg

Er wordt een nieuw medisch centrum gebouwd en het oude ziekenhuis dient voor en tijdens de verhuizing beveiligd te worden. Diverse beveiligingsadviseurs adviseren permanente hondenbewaking of de inzet van beveiligingspersoneel. Onze Security Manager adviseert en implementeert innovatieve beveiligingsmaatregelen door middel van de combinatie de inzet van beveiligingspersoneel en technologie. Resultaat: Beter beveiligd tegen beduidend minder investeringen. Door het gesloten systeem blijft het bij één poging tot inbraak omdat de persoon direct werd gedetecteerd bij het betreden van het terrein.

Samenwerking met toonaangevende onderwijsinstellingen

Onderwijsinstelling X gaat goed voorbereid de beveiliging aanbesteden van meer dan 20 vestigingen. Tijdens de 1e en 2e vragenronde en de schouw van de gebouwen worden door onze Security Manager gerichte vragen gesteld waardoor onduidelijkheden inzake de kwaliteit van de dienstverlening en juridische aspecten helder worden. Het nakomen van afspraken is immers de basis voor een langdurige prettige samenwerking. Uit het aangeboden samenwerkingsvoorstel met onder anderen een gedegen plan van aanpak kwam volgens de opdrachtgever duidelijk naar voren dat de Security Manager en zijn team de behoefte van de aanbesteder goed had begrepen. Uiteindelijk wordt de opdracht gegund en de dienstverlening wordt conform het plan van aanpak binnen de gestelde tijdslimiet geïmplementeerd. Resultaat: Een jarenlange prettige samenwerking op basis van een volwaardig partnership.

Werken met een veilig gevoel in de detailhandel

Een keten van meer dan 120 service stations in Nederland gaat goed voorbereid de beveiliging aanbesteden. Hoofddoelstellingen zijn de verbetering van de performance, communicatie en een optimale prijs kwaliteit verhouding op basis van een volwaardig partnership. Tijdens de aanbesteding verdiept onze Security Manager zich buiten het Programma van Eisen (PvE) ook in de gehele organisatie en haar medewerkers. In het aangeboden samenwerkingsvoorstel werd niet alleen een hoge score op basis van het PvE gehaald maar waren tevens adviezen opgenomen voor een betere performance en veiligheidsbeleving van de medewerkers op de service stations. De opdracht werd gegund en binnen 2 weken waren in Nederland alle service stations opgestart. Resultaat: Een jarenlange prettige samenwerking op basis van een volwaardig partnership.

Safety maatregelen in het belang van de onderneming zijn efficiënter

Een productieplant wordt jaarlijks tijdens revisiestops geconfronteerd met hoge kosten doordat onveilig werken door de veiligheidswacht wordt stilgelegd en dat mensen te laat aan het werk gaan door lange wachttijden aan de ingang. Belangrijk is ook dat de productie na revisiestops snel weer hervat kan worden, dit bespaard de organisatie immers hoge kosten. De Security Manager van Benefit Security Experts ontwikkelt en implementeert op basis van risico’s een maatwerk oplossing. Hierdoor worden processen gestroomlijnd en de kwaliteit van de veiligheidsinstructie wordt verbeterd. Voor de operationele uitvoering worden multifunctionele en ervaren veiligheidswachten ingezet welke de belangen van de organisatie en haar medewerkers behartigen om het gebied van Safety en Security. Resultaat is dat door de efficiënte maatregelen de kwaliteit is verhoogd, maar ook kosten worden gereduceerd.

Collectief samenwerken op bedrijventerreinen met resultaat

Een bedrijventerrein wordt geteisterd door inbraken, ondanks maatregelen voor middel van collectieve mobiele surveillance diensten. Door middel van een goede samenwerking met de opdrachtgever wordt er een beveiligingsplan op basis actief cameratoezicht en interventie in samenwerking met politie ontwikkeld, inclusief de volledig exploitatie. Na toepassing van de maatregelen is niet alleen een blijvende drastische daling van de criminaliteit een feit, maar worden door actualisering van de beveiligingsmaatregelen de beveiligingskosten gereduceerd. Verzekeraars verstrekken korting op de jaarverzekeringspremie van de deelnemers van het collectieve project.

Enkele artikelen over projecten met mooie resultaten uit het verleden

Artikel B Nottelman TEFAF

Artikel B Nottelman Jaarbeurs-TEFAF

Artikel B Nottelman Kampershoek Weert