Brand & veiligheidswachten

Onze professionele brand- en veiligheidswachten ondersteunen onze opdrachtgevers. Taken zijn onder andere toezicht en ondersteuning op het gebied van brand en veiligheid. De brand- en veiligheidswachten houden toezicht op de naleving van de voorwaarden en procedures zoals omschreven in werkvergunningen en nemen maatregelen bij onregelmatigheden.

De brand- en veiligheidswacht ziet erop toe dat de juiste preventieve maatregelen genomen worden (LMRA, PBM, etc.) en dat er bij gevaarlijke situaties repressief opgetreden zal worden bijvoorbeeld bij brand, gasontsnapping, ongeval of onveilig werken.

Meer informatie over onze diensten?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240