Benefit Health Protection

Ondersteuning voor veiligheid in de anderhalvemeter- economie

Na de uitbraak van het coronavirus leven we samen in een bizarre wereld. Mensen, bedrijven en instellingen worden hard getroffen en moeten strijden voor hun bestaan.

Een besmetting heeft grote impact op een organisatie. Om als onderneming of instelling te overleven en medewerkers te beschermen zijn vaak extra beveiliging en veiligheidsmaatregelen noodzakelijk. Maatregelen die het er allemaal niet makkelijker op maken. Er is dan ook een dringende behoefte in ontzorging en ondersteuning, zodat ondernemers en instellingen de focus kunnen richten op bedrijfscontinuïteit, gezondheid van medewerkers, cliënten en bezoekers.

Benefit Security Experts wil u in deze zware periode graag bijstaan met de Benefit Health Protection oplossingen. Wij ontzorgen u maximaal doordat we onze expertise hebben in gezet voor het ontwikkelen van oplossingen. Oplossingen die voor iedere branche als maatwerk uitgewerkt kunnen worden door onze Register Security Experts.

Heeft u een vraagstuk voor een overheidsinstelling, multinational, school, zorginstelling of MKB onderneming? Neem dan nu contact met ons op, wij helpen u graag!

Kijk hier naar de video van Benefit Health Protection of lees hierna interessante informatie over de mogelijkheden.

Advies en ondersteuning

Organisatorische beveiligings en veiligheidsmaatregelen kunnen u veel tijd en geld besparen en vormen de basis van ieder maatregelen pakket. Benefit Security Experts kan u breed adviseren en ondersteunen over alle opties om de kans op besmetting te verkleinen en gastvrij de orde te handhaven.

We helpen u om de organisatie en locatie opnieuw in te richten. Denk hierbij aan protocollen en maatregelen onder andere:

 • Ziektepreventie, beleid en crisismanagement;
 • Hoe u afstand houden efficiënt kunt organiseren;
 • Middelen die u nodig heeft;
 • Hoe u beveiligers en medewerkers het beste hun taken kan laten uitvoeren.

Wij helpen met maatregelen die gericht zijn op voorkomen, detecteren en reageren. Door deze maatregelen kunnen we de veiligheid maximaliseren binnen iedere organisatie.

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden voor advies en ondersteuning door Security Management.

Technische ondersteuning COVID Monitoring Tool

Om de veiligheid van medewerkers en bezoekers te garanderen, is het belangrijk dat mensen voldoende afstand van elkaar houden. Inzicht in het aantal personen op uw locatie maar ook detectie bij lichaamstemperatuur verhoging kan u daarbij helpen.

De COVID Monitoring Tool helpt u met uitgebreide technische ondersteuning. De COVID Monitoring Tool kan modulair naar behoefte uitgewerkt worden voor horeca ondernemingen, winkels, scholen, kantoorgebouwen, zorginstanties, overheidsgebouwen et cetera.

Mogelijkheden:

 • Automatische monitoring bezoekersaantallen;
 • Digitale Actuele Weergave Smart Box;
 • Diverse Smart camera toepassingen:
  • Meerdere apparaten op 1 locatie;
  • Automatisch tellen van personen;
  • Mondkapjes detectie;
  • Detectie temperatuurverhoging bij personen;
  • Additionele beeldopname.
 • Full HD information desk monitoren;
 • Systeem kan op basis van maatwerk uitgebreid worden, bijvoorbeeld met beveiligingscamera’s;
 • Veilige locatie herkenbaar door gratis preventie sticker;
 • Ontzorging door gebruiksklare oplevering.

Veilige ‘keyless entry’ toegangscontrole systemen

In deze tijden met een verhoogd besmettingsgevaar is voor veel organisaties een ‘keyless entry’ toegangscontrole systeem (automatische toegang zonder sleutel) de oplossing. Het systeem minimaliseert het risico tot besmetting doordat mensen via een persoonlijke key processor (kaart of sleutelhanger) of Smartphone toegang kunnen verkrijgen. Systemen kunnen indien gewenst ook deuren volledig automatisch voor uw medewerkers, zonder fysiek contact, openen.

Toegangscontrolesystemen reguleren daarbij wie, waar en wanneer naar binnen mag. Organisaties willen zeker weten dat alleen bevoegden in bepaalde ruimten kunnen komen. Zo wordt voorkomen dat  vertrouwelijke informatie of waardevolle goederen door onbevoegden benaderd kunnen worden.

Klik hier voor meer informatie over toegangscontrole systemen.

Vast en tijdelijk alarmsysteem

Bij een project dat stilligt, een uitbreiding of extra locatie is beveiliging noodzakelijk. Als er schade door inbraak of vernieling ontstaat kan dit uw bedrijfsactiviteiten, maar ook uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.

Om uw bezittingen te beschermen kan het verstandig zijn om (tijdelijke) aanvullende beveiligingsmaatregelen te treffen. We kunnen u snel helpen met een vast of tijdelijk hoogwaardig alarmsysteem.

Een alarmsysteem detecteert direct indringers tijdens uw afwezigheid, maar kan u ook helpen met branddetectie en overvalalarm.

Het alarmsysteem beveiligt snel en efficiënt met draadloze sensoren op strategische plekken binnen uw object.

Klik hier voor meer informatie voor een tijdelijk alarmsysteem.

Vaste en tijdelijke camerabeveiliging

Bij een project dat stilligt, een uitbreiding of extra locatie om de anderhalve meter afstand te garanderen is beveiliging noodzakelijk. Als er schade door inbraak of vernieling ontstaat kan dit uw bedrijfsactiviteiten, maar ook uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen.

Een vast of tijdelijk camerasysteem heeft een enorm preventieve werking, en slaat kostbare informatie op als bewijslast na een inbraak of overige incidenten en calamiteiten op uw locatie.

Aanvullend kunnen we u helpen met cameratoezicht door een erkende particuliere alarmcentrale en alarmopvolging door politie (conform voorwaarden overheid) en/of mobiele surveillance.

Klik hier voor meer informatie voor een vast camerasysteem of tijdelijk camerasysteem.

Ondersteuning door alarmcentrale en cameratoezicht

Indien u gebruikt maat van een (tijdelijk) alarm- of camerasysteem helpen we met een extra service doordat u beveiligingssystemen kunt aansluiten op een erkende alarmcentrale met de mogelijkheden om camerabeelden live door te zetten naar de toezichtruimte en bij een heterdaad situatie naar de politie. Door de hoogwaardige technologie reageert de centralist binnen seconden.

Klik hier voor meer informatie over de alarmcentrale.

Mobiele surveillance

Doordat openingstijden worden aangepast en kantoren gesloten zijn door het thuiswerken ontstaan er risico’s die sneller kunnen escaleren. Risico’s zoals technische storingen, brandstichting, lekkages en/of een verhoogd inbraakrisico. Door alarmopvolging of preventieve controlerondes door een mobiele surveillance, minimaliseert u deze risico’s en kan gevolgschade beperkt worden.

Klik hier voor meer informatie over de mobiele surveillance diensten.

Inzet beveiligers, veiligheidswachten en BHV

Tijdens bedrijfssluitingen, maar ook tijdens het invoeren van extra veiligheidsmaatregelen kan de flexibele inzet van beveiligers en veiligheidswachten een oplossing zijn.

Een andere verdeling zoals tijdelijke ingangen, extra locaties en veranderende eisen met betrekking tot de ontvangst van mensen en goederen maken het moeilijk om goed toezicht te houden. Met een flexibele inzet van beveiligers helpen wij u adequaat op gebied van awareness en handhaving van een uw algemene beleid en toegangsbeleid.

Beveiligers kunnen ingezet worden bij het reguleren van het aantal bezoekers in publieke ruimten zoals winkels, theaters, musea, horeca. Maar beveiligers kunnen ook scholen en zorginstellingen ondersteunen.

Beveiligers en veiligheidswachten kunnen uw organisatie tijdelijk ondersteunen als lid van uw BHV organisatie en ontzorgen u graag met algemene veiligheidstaken.

Klik hier voor meer informatie over de inzet van beveiligers en veiligheidswachten.

Teleservice

Is een bepaalde afdeling of receptie door omstandigheden niet meer beschikbaar? Dan helpen we u graag met de 24 uur teleservice.

De teleservice treedt op als het verlengstuk van uw bedrijf buiten de openingstijden van uw organisatie. In de avonduren, weekenden, op feestdagen en andere tijdstippen wanneer uw medewerkers niet in de gelegenheid zijn de telefoon te beantwoorden, nemen professionele centralisten de telefoon op met uw bedrijfsnaam en staan zij uw klanten in uw naam te woord.

Klantgerichte, vriendelijke en vooral professionele centralisten maken naar wens overzichtelijke rapportages volgens overeengekomen protocol zodat u een duidelijk overzicht heeft van alles dat is besproken ten tijde uw bedrijf gesloten is.

Bedankt voor het lezen. Heeft u vragen of wenst u met een van onze experts te spreken over onze oplossingen? Neem dan gerust contact met ons op via info@benefitsecurity.nl of 0475-85 2240.