Brandblusmiddelen

Levering en onderhoud betrouwbare blusmiddelen tegen aantrekkelijke investeringen

Brandblussers zijn redders in de nood en kunnen in kritieke situaties catastrofale gevolgen voor uw onderneming voorkomen. brandblusmiddelenHet is zaak dat brandblussers op direct toegankelijke plekken in het bedrijf hangen en geschikt zijn voor het type brand dat verwacht kan worden bij de omgeving en de werkzaamheden die er worden verricht. Het gebruik van verkeerde blusmiddelen kan verstrekkende gevolgen hebben.

Benefit Security Experts kan u helpen met de levering en het onderhoud van professionele blusmiddelen zoals:

  • Sproeischuimblussers;
  • Poederblussers;
  • Koolzuursneeuwblussers;
  • Brandslanghaspels.

Levering en onderhoud gecertificeerde brandmeldcentrales & ontruimingsinstallaties

Een brandmeldcentrale of een branddetectie systeem is een wezenlijk onderdeel van de brandbeveiliging preventie. Anders dan bouwkundige brandpreventie, die zich vooral bezighoudt met het voorkomen van uitbreiding van de brand, is een brand meldinstallatie erop gericht anderen te laten weten dat er een brand aanwezig is. Graag helpen we u met complete oplossingen ook op het gebied van gecertificeerde brandmeldcentrales & ontruimingsinstallaties en de daarbij behorende opleidingen.