Veiligheidsproducten

Veiligheidsproducten kunnen levens redden

Indien u eigenaar bent van een gebouw of een gebouw gebruikt bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Voor particulieren zijn veiligheidsproducten die nader worden toegelicht niet verplicht, maar worden vaak voor de bescherming van het gezin aangeschaft.

Regels brandveiligheid

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

 • Het voorkomen van brand, brandpreventie, met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting en aankleding;
 • Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders;
 • Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 • Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 • Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

Ontzorging met betrekking tot uw veiligheidsmaatregelen en middelen

Benefit Security Experts kan u helpen met levering en periodieke keuringen van  alle veiligheidsmiddelen met betrekking tot brandveiligheid zoals onder anderen:

 • Ontruimingsplan en plattegronden met vluchtroutes;
 • Rookmelders, brand –meldinstallaties en ontruimingsinstallaties;
 • Brandblussers en slangenhaspels;
 • Noodverlichtingen;
 • Brandwerende maatregelen voor gebouwen;
 • BHV -opleidingen.

 

 

 

 

 

Meer informatie over onze veiligheidsproducten?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240