Ontruiming

Ontruiming

Een duidelijke strategie in combinatie met een ontruimingsplan bij een (beginnende) brand moeten duidelijk zijn zodat de gebouwbewoners snel worden veilig gesteld wanneer er brand uitbreekt.

U bent wellicht verantwoordelijk voor een ontruimingsplan en het treffen van veiligheidsmaatregelen om een snelle evacuatie van de bewoners te vergemakkelijken. Deze maatregelen kunnen onder ander zijn:

 • Duidelijke aanduiding van vluchtroutes;
 • Nooduitgang signalering en noodverlichting;
 • Brand compartimenterende maatregelen en rookafvoersysteem;
 • Een omroepinstallatie voor brandontruiming.

Voldoende training voor alle medewerkers is nodig om de vluchtroutes te kennen en te gebruiken. Regelmatige inspecties op bouw- of locatie zijn noodzakelijk om te zorgen dat:

De doorgangen en nooduitgangen vrij van obstakels zijn;

Alle nooddeuren gesloten zijn en gemakkelijk kunnen worden geopend;

Elk potentieel brandgevaar van het gebouw of de locatie in beeld is gebracht.

Ontruimingsalarminstallaties

Een ontruimingsinstallatie zorgt voor alarmering van de aanwezige mensen binnen een gebouw of op een terrein bij een brand, een alarm of andere calamiteit zodat zij snel volgens een gecoördineerd plan naar buiten kunnen vluchten.

Een ontruimingsalarm kan door middel van een gesproken woord (type-A) of een geluid/toon (type-B) de aanwezige mensen laten weten dat zij zo snel mogelijk het gebouw moeten verlaten.

Ook kan een ontruimingsalarminstallatie door middel van een stil alarm, zoals een persoonsalarm (pager), een persoon of geselecteerde groep mensen waarschuwen. Dit systeem werkt met een pager, smartphone of DECT.

Ontruimingssystemen worden voorgeschreven door het Bouwbesluit. Enkele toepassingsgebieden zijn onder andere:

 • Kantoorgebouwen;
 • Universiteiten;
 • Ziekenhuizen;
 • Zorginstellingen;
 • Hotels;
 • Scholen;
 • Kinderdagverblijf;
 • Fabrieken.

Ontruimingsplannen

Om de veiligheid van mensen in een gebouw te borgen moet iedereen in uw gebouw bij een ontruimingsalarm weten waar de dichtstbijzijnde (nood)uitgangen zich bevinden en waar men zich moet verzamelen na een ontruiming.

Benefit Security Experts kan u helpen met het opstellen van een bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan en het vervaardigen van professionele ontruimingsplattegronden.

Noodverlichting

De overheid verplicht de gebouweigenaar en de gebruiker van het pand zorg te dragen voor een goed werkend noodverlichtingssysteem.

Om paniek en persoonlijk letsel te voorkomen tijdens een calamiteit, waarbij de stroomvoorziening uitvalt is een goed onderhouden noodverlichtingsinstallatie noodzakelijk. Hierdoor kunnen de aanwezige personen snel en veilig de locatie verlaten.

Noodverlichting op risicovolle werkplekken (volgens RI&E) stelt de aanwezigen personen in de gelegenheid om werkzaamheden op een veilige wijze te beëindigen, waardoor het risico op letsel verkleind wordt.

BHV trainingen

Benefit Security Experts biedt een grote diversiteit aan BHV opleidingen. De maatwerk trainingen die worden in samenwerking met onze professionele partners verzorgd en kunnen ook desgewenst in groepsverband bij u op locatie plaatsvinden.

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht adequate bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV’ers aan te wijzen. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) is opgeleid om in geval van nood de werknemers en bezoekers in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

Meer informatie over onze diensten?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240