Verbeterde Risico Klasse Indeling (VRKI)

VRKI staat voor verbeterde risicoklasse indeling. Dit is een landelijk instrument dat wordt gebruikt door verzekeraars voor het bepalen van de inbraakrisico van een bedrijf of woonhuis.

Benefit Security Experts en servicepartners zijn gespecialiseerd in de begeleiding van VRKI trajecten. Wij gaan nog verder door, buiten de criminele risico’s ook de risico’s van brand(stichting) te borgen. Dit doen we door het adviseren en leveren van brandpreventieve en repressieve maatregelen.

Voor high- end opdrachtgevers met een verhoogd risico ontwikkelen we een maatwerk beveiligingsplan aanvullend op de VRKI. Benefit Security Experts wordt regelmatig ingezet door verzekeraars.

Denk hierbij onder andere aan specifieke maatregelen tegen:

  • Dreiging
  • Overval
  • Gijzeling
  • Ontvoering
  • Etc.

De kwaliteit en continuïteit van de maatregelen worden geborgd door een preventief onderhoudsplan en een 24/7 servicedienst.

Uitleg VRKI

De VRKI is verdeeld in 2 groepen. VRKI voor woonhuizen en voor bedrijven.

VRKI voor woonhuizen: De risicoklasse voor een woonhuis wordt bepaald door de attractieve waarde van goederen in een woonhuis. Onder attractieve waarde wordt verstaan: audiovisuele- en computerapparatuur; lijfsieraden, contant geld, waardepapieren; bijzondere bezittingen (verzamelingen, antiek, kunst e.d.) mits men deze ‘onder de arm’ mee kan nemen.

VRKI voor bedrijven: Voor de indeling van de risicoklasse voor een bedrijf wordt er naar de attractieve zaken gekeken, de (verzekerde)waarde en de mate van de attractiviteit. Er is onderscheid in zaken voor eigen gebruik, winkel/showroom en magazijn opslag.

Benefit Security Experts maakt in samenwerking met de certificerende servicepartner een gedegen risico analyse van uw bedrijf in samenwerking met uw verzekeraar. Hierdoor bent u verzekerd van de juiste beveiligingsmaatregelen voor uw bedrijf.

Certificering

Het BORG c.q. VEB certificaat zijn beide geldige certificeringen. Deze geven een onafhankelijk overzicht van de genomen beveiligingsmaatregelen die door de verzekeraar erkend zal worden.

Meer informatie over VRKI?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240