Crisis management training

Crisismanagement

Benefit Security Experts kan iedere organisatie voorbereiden op een calamiteit of crisis. Crisismanagement vormt een onderdeel van het risicomanagement en is onder andere gericht op:

  • Het inzichtelijk maken van de risico’s die een bepaalde crisissituatie met zich mee brengen;
  • Het treffen van de juiste preventieve organisatorische maatregelen;
  • Het voorkomen van en het voorbereiden op een mogelijke crisissituatie.

We spreken dus van:

  • Risicoanalyse;
  • Risicopreventie;

Crisis management plan

Het crisismanagementplan is van toepassing op alle acute gebeurtenissen die op een locatie plaats kunnen vinden en welke de continuïteit en/of het imago van de organisatie (mogelijk) verstoort/schaadt.

In het maatwerk crisismanagementplan wordt de formatie van het crisismanagement team en de werkwijze volledig uitgewerkt.

Borging continuïteit en kwaliteit van maatregelen

Benefit Security Experts kan u ondersteunen met het borgen van de continuïteit en kwaliteit van de  maatregelen door periodieke inspecties en herhalingsoefeningen.

Training Crisismanagement (CMT)

Een calamiteit of crisis gebeurt (bijna) altijd onverwacht en de ontstane situatie kenmerkt zich altijd door een grote hectiek en dynamiek. Er is altijd gebrek aan informatie of behoefte aan meer specifieke informatie. Daarbij zijn er diverse belanghebbenden die direct of indirect zijn betrokken en die moeten worden geïnformeerd.

Benefit Security Experts kan u ondersteunen met maat werk trainingen op het gebied van crisismanagement. Een logisch vervolg op de CMT-training is een CMT-oefening bij u op locatie.

Het geleerde wordt in praktijk gebracht op basis van een op maat geschreven en realistisch scenario.

Training crisisbesluitvorming

  • Beeld,- oordeel en besluitvorming
  • Effectief communiceren in crisissituaties
  • Scenario denken
  • Risico- en Crisiscommunicatie

Voor deze training stellen we een maatwerkprogramma op passend bij de beginsituatie van uw deelnemers. Een beetje theorie, veel praktijkoefeningen, individuele feedback en direct in de praktijk toepasbare handvatten vormen het hart van deze training.

Meer informatie over onze trainingen?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240