Evenementen beveiliging

Beveiligingsdiensten en middelen van A tot Z

Bezoekers en medewerkers van een evenement kunnen optimaal genieten als er een prettige ongedwongen sfeer heerst, met de wetenschap dat de veiligheid goed is geregeld.

Om dit te realiseren is niet makkelijk. De organisatie van een evenement is al een grote uitdaging voor de organisator en daarbij komt de verantwoording voor de veiligheid van de bezoekers. Ook worden de risico’s van agressie tijdens uw evenement door de verharding in onze samenleving steeds groter. Wettelijk gezien  mogen beveiligingstaken niet door vrijwilligers uitgevoerd worden.

De kwaliteit van de dienstverlening kan alleen gerealiseerd worden door de inzet van ervaren vakkundige coördinatoren en evenementenbeveiligers. Escalatie dient in een vroeg stadium beperkt, of nog beter voorkomen te worden.

Benefit Security Experts werkt uitsluitend met servicepartners die beschikken over ruime ervaring in de evenementenbranche. Specifiek opgeleide beveiligers zijn alert, voelen de sfeer goed aan en  zorgen dat alles veilig en rustig verloopt.

Volledige ontzorging door maatwerk en totaaloplossingen

Veiligheid en beveiliging zijn disciplines die professionele aandacht vragen. De overheid stelt steeds striktere eisen om escalatie bij incidenten te voorkomen of te beperken. Benefit Security Experts is gespecialiseerd in evenementenbeveiliging en kan refereren aan de beveiliging van succesvolle evenementen tot en met grote overheidsopdrachten.

De kracht van Benefit Security Experts is dat we proactief meedenken met de organisatie en overheidsinstellingen. We kunnen helpen u met het totale veiligheidsmanagement en beveiliging van ieder evenement van A tot Z.

Publieke evenementen in het openbaar gebied of bedrijfsevenementen

Ieder evenement is maatwerk of het nu een klein, middel of groot evenement betreft. U kunt hierbij denken aan een lokaal festival, bedrijfsevenement, congres of aan grootschalige open air of indoor muziekevenementen, sportevenementen en tentenfestivals met bijbehorende bezoekersaantallen.

Benefit Security Experts kan u helpen met totaaloplossingen in beveiliging en veiligheid voor kleine en grote evenementen:

 • Contactfunctionaris overheid zoals gemeente, politie, brandweer;
 • Ontwikkeling calamiteiten beveiligingsplan op basis van risico indeling dat voldoet aan de gestelde GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) eisen;
 • Crowd Management & Control;
 • Levering vak volwassen evenementen(persoons)beveiligers, nachtbeveiliging, hondengeleiders, coördinatoren en Security Managers (RSE);
 • Levering nette en correcte gastheren en gastvrouwen;
 • Levering ervaren verkeersregelaars;
 • Levering EHBO medewerkers, inclusief faciliteiten;
 • Levering bomverkenners;
 • Levering mobiele surveillancediensten;
 • Ontwikkeling verkeersplan;
 • Inrichting Centrale Post (CP);
 • Levering professionele tijdelijke camerasystemen en alarmsystemen voor evenementen locatie;
 • Levering communicatiemiddelen (portofoons);
 • Levering noodverlichting en blusmiddelen;
 • Verzekering van het evenement;
 • Overige diensten en producten op basis van uw aanvraag.

De medewerkers zullen zich naar uw wens kleden in de casual event suite of in een net pak. U kunt altijd rekenen op een betaalbare maatwerk beveiligingsoplossing welke passen bij uw evenement.

Congressen, beurzen, seminars of trainingsdagen

Bij de organisatie van congressen, beurzen, seminars of trainingsdagen wilt u verzekerd zijn van representatieve gastheren en/of gastvrouwen die uw gasten vriendelijk welkom heten en deze graag van dienst zijn als informatiebron. Hij/zij weten precies wat uw wensen zijn en leveren de bijdrage aan een soepel verloop van het programma. De bezoekers kunnen hierdoor veilig en vertrouwd aan uw congres, beurs, seminar of training deelnemen.

OVSE topTEFAF

Benefit SAVE®

Evenementenbeveiligers dienen in onze optiek representatief, correct en ervaren te zijn. Door samen te werken met een goed op elkaar ingespeeld team, minimaliseren we buiten de gebruikelijke risico’s ook het risico van imagoschade voor uw evenement.

De beveiligers die wij inzetten werken volgens het door Benefit ontwikkelde SAVE- principe. SAVE staat voor: Signaleren, Acteren, Voorkomt Escaleren. Werken volgens het Benefit SAVE- principe levert een belangrijke bijdrage aan een geslaagd en veilig evenement. Onze beveiligers letten zeer goed op, zodat er bij beginnende onregelmatigheden direct professioneel worden ingegrepen, waardoor escalatie wordt voorkomen.

De basis een professioneel calamiteiten en beveiligingsplanCal. bev. plan

Het calamiteiten en beveiligingsplan op basis van de risicoklasse is een belangrijke basis voor uw vergunningsaanvraag en samenwerking met hulpdiensten. Het is bovendien de basis voor een excellente uitvoering tijdens uw evenement. Graag helpen we u met het opstellen van het maatwerk plan. Het plan wordt afgestemd met de betrokken (overheid)instanties zodat de vergunning tijdig verstrekt zal worden.

Extra training voor organisatie en vrijwilligers

Indien gewenst kunnen we u ondersteunen met een korte en duidelijke training voor de vrijwilligers. Hierin worden aspecten zoals eigen veiligheid, omgaan met agressie en ontruiming behandeld. Tevens een goed moment voor de organisatie om de vrijwilligers extra informatie te verstrekken.

Wij gaan verder met Centrale Post en EHBO

beveiligingskeurmerkBenefit Security Experts helpt niet alleen met professionele evenementenbeveiligers. Wij kunnen ook zorg dragen voor de advisering en levering van ondersteunende componenten tijdens een evenement. Op basis van de behoefte van het evenement kunnen we zorg dragen voor de inrichting van een Centrale Post (CP) waaruit de beveiliging en EHBO verlening wordt gecoördineerd, maar ook cameratoezicht uitgeoefend kan worden.

Investeringen beperken voor de organisatie door slimme oplossingen

Voor integrale maatwerk oplossingen kan Benefit Security Experts uw kosten reduceren. Bij een integrale oplossing denken we niet alleen aan het slim plannen van het aantal evenementenbeveiligers, maar ook aan de toepassing van slimme combinaties tussen beveiligingsdiensten en technologie. Op basis van de aard van het evenement en de risico’s zijn er vele mogelijkheden door een verantwoordelijke mix van detectieapparatuur en/of intelligente camerasystemen in combinatie met personele beveiliging.

rave

Meer informatie over evenementenbeveiliging?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240