Op weg naar een veiliger onderwijs met Benefit Security Experts

Het realiseren van een veilig opleidingsinstituut is niet childrenaltijd makkelijk. Het komt nog vaak voor dat ondanks alle beveiligingsmaatregelen onderwijsinstellingen toch nog geteisterd worden door inbraken, vernielingen, brandstichting, kleine criminaliteit, pesten en andere incidenten. Benefit Security Experts heeft zich naar aanleiding van trends en ontwikkelingen in beveiliging onderwijs gespecialiseerd. Wij kunnen refereren aan complete maatwerk beveiligingsoplossingen bij toonaangevende klanten in het (speciaal) onderwijs.

De risico’s en het voordeel van een onafhankelijke adviseur

Door de huidige high tech opleidingen wordt er steeds meer kostbare apparatuur zoals computers en beamers op school gebruikt. Deze zaken vormen steeds vaker het doelwit van dieven. Buiten de waarde van de ontvreemde apparatuur en de nieuw aan te schaffen apparatuur is de grootste schadepost dat de school een achterstand krijgt door het uitvallen van lesuren en het opnieuw inrichten van alle apparatuur. Overige risico’s kunnen onder anderen graffiti, drank- en drugsgebruik en agressie zijn.

Buiten deze risico’s hebben de moderne scholen naar streetaanleiding van diverse incidenten een visie op een veilige duurzame leeromgeving voor de scholieren en leraren. Ook uw school kan getroffen worden door imago schade wat kan resulteren in minder leerlingen en omzet verlies!

Benefit Security Experts kan u helpen om de risico’s op uw school te minimaliseren binnen en buiten de openingsuren van uw school. Wij kunnen u daadwerkelijk onafhankelijk adviseren adviseren en begeleiden naar ons gezamenlijke doel: Veiligere scholen voor de leerlingen en onderwijzers waar verstoring van de processen tot een minimum worden beperkt. Maar dan volledig in het belang van uw organisatie, waardoor kosten bespaard kunnen worden.

Ervaring van aanbesteding tot volledige implementatie

Benefit Security Experts heeft ervaring in maatwerk beveiligingsoplossingen en aanbestedingen in beveiliging onderwijs. Na aanbesteding kunnen we u helpen met de volledige implementatie van de beveiligingsoplossing inclusief nazorg. Denk hierbij aan de lokale onderwijsinstelling en landelijke organisaties zoals onder anderen:

  • Kinderdagverblijven & Peuterspeelzalen;um_building
  • Basisonderwijs;
  • Voortgezet onderwijs;
  • VMBO;
  • MBO;
  • HBO;
  • Universiteiten.

 

Een professioneel opleidingsinstituut zal de beveiliging en veiligheid van medewerkers, cliënten, leerlingen en studenten maximaal willen borgen. Dit kan door het nemen van maatregelen zoals onder anderen toezicht, alarmopvolging, personen en incidenten registratie. Benefit Security Experts helpt u graag met complete oplossingen volledig in uw belang (Benefit).