Beveiliging zonder beleid is als een muur zonder fundering

Beveiligingsbeleidsplan

Het voornaamste fundament van uw beveiliging is het beveiligingsbeleidsplan.
Het beveiligingsbeleidsplan geeft de verbeterrichtingen aan die door de organisatie gevolgd gaan worden en hoe de beveiliging geborgd kan worden.

muurVeiligheid (safety) en beveiliging (security) zijn tegenwoordig niet meer weg te denken binnen alle organisaties. Logisch, want de belangen van zijn groot en er zijn veel (be)dreigingen die de belangen kunnen schaden.

De vraag doet zich voor hoe u zich tegen deze (be)dreigingen kunt beschermen. Dit ‘beschermen ’of ‘beveiligen’ duidt men in vaktaal veelal aan met security. Veel organisaties investeren daarom jaarlijks enorme bedragen in veiligheid. Vaak ontbreekt de samenhang tussen de verschillende beveiligingsmaatregelen. Maatregelen opereren dan los van elkaar en zijn geïmplementeerd naar aanleiding van een incident en niet op basis van beleidsoverwegingen. Ondanks dat organisaties veel vooruitgang hebben geboekt op het gebied van beveiliging, zijn er nog steeds organisaties die niet goed weten waarom en waartegen bepaalde maatregelen zijn genomen. Meestal ontbreekt in dat geval het beveiligingsbeleidsplan.

Risicoanalyse

Het opstellen van een beveiligingsbeleidsplan is geen overbodige luxe. Om te beginnen is het van belang dat iedere organisatie inzicht heeft in de mogelijke risico’s waarmee men geconfronteerd kan worden en dat men weet hoe de kans op een risico zich zal verhouden op de impact ervan binnen de organisatie. Benefit Security Experts kan u helpen met een professionele risico analyse. We voorzien u van de informatie die noodzakelijk is om weloverwogen keuzes te maken tegen welke risico’s maatregelen genomen worden en waarom.

Zonder overeenstemming, geen beleid

handdrukEen beleid werkt uitsluitend als directie en management overeenstemming hebben over het gewenste beveiligingsniveau. Men moet bereid zijn om in het plan vast te leggen of men bepaalde risico’s wel of niet wil accepteren en de wijze waarop verantwoordelijkheden worden belegd. Ook komen de maatregelen aan bod, die de organisatie in beginsel wenst te nemen. Wij kunnen u helpen om de overeenstemming vast te leggen in een beveiligingsbeleidsverklaring.

Het beveiligingsbeleidsplan is de eerste stap in de borging van de continuïteit en processen

Na de implementatie van het beveiligingsbeleidsplan zijn weloverwogen stappen nodig om de continuïteit en processen van de organisatie te borgen. Er zijn veel raakvlakken met tussen onder anderen het safety beleid, crisismanagement, business continuatie en het ICT beleid. Dit betekent dat er bij het vaststellen van het beveiligingsbeleid nauw met deze andere disciplines moet worden samengewerkt zodat alle belangen binnen de organisatie worden behartigd.

De stappen na het invoering van het beveiligingsbeleidsplan

Het beveiligingsbeleidsplan vormt de basis voor een gedegen beveiligingsplan. Benefit Security Experts heeft de ervaring en expertise om een plan te ontwikkelen waarin de beveiligingsmaatregelen nader worden uitgewerkt in instructies en protocollen. Na implementatie hiervan is het zaak om de maatregelen te beheren, zodat de organisatie blijft werken volgens de gestelde regels (compliance). Dit betekent dat er structureel kwaliteitscontroles dienen plaats te vinden in de vorm van bijvoorbeeld audits en penetratietesten, waarbij het beveiligingsplan als toetsingskader dient. De resultaten van deze audits en penetratietesten kunnen aanleiding zijn om het beveiligingsbeleid bij te stellen.

Unieke service voor ontwikkeling van een beveiligingsbeleidsplan

Een Security Manager of andere beveiligingsverantwoordelijke hebben niet altijd de tijd en/of het budget  om een beveiligingsbeleidsplan uit te (laten) werken. Benefit Security Experts kan uw organisatie tijd en geld besparen door het aanleveren van een format op basis van uw specifieke wensen.  Kennis van algemene beveiliging technische zaken is wel noodzakelijk.

Graag helpen wij u met de volgende oplossingen:

  • Basic format beveiligingsbeleidsplan voor kleinbedrijf
  • Professionele format basisopzet beveiligingsbeleidsplan voor midden- grote organisatie
  • Format matrix risico profiel
  • Format beveiligingsbeleidsverklaring
  • Format waardebepaling van incidenten

Indien gewenst kan Benefit Security Experts u telefonisch of persoonlijk ondersteunen.

Meer informatie over uw mogelijkheden?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240