Over ons - Missie en Visie

Missie en Visie van Benefit Security Experts

Onze naam en logo

Een belangrijk onderdeel van ons missie statement wordt omschreven in de naam Benefit Security Experts (Het veiligheidsbelang van onze klanten) en uitgebeeld in ons sprekende logo.

Met de rode bol symboliseren we onze stopkracht, waardoor na vakkundige analyses schade door inefficiënte beveiliging wordt voorkomen of beperkt.

Met de opwaartse pijl van de rode naar de groene bol symboliseren we de transformatie van traditionele (verouderde) naar hedendaagse maatwerk beveiligingsoplossingen inclusief borging van kwaliteit en continuïteit.

De naam Benefit Security Experts staat voor vakkundig en integer advies en de volledige  implementatie van deel of totale maatwerk oplossingen in beveiliging en veiligheid. Wij werken met passie in het belang (Benefit) van onze opdrachtgevers en zorgen voor de juiste veiligheidsbalans tussen risico’s, behoefte, maatregelen en investeringen.

Missie

De 4 onderstaande kernwaarden vormen ons missie statement:

  • Verbondenheid;
  • Vertrouwen;
  • Verantwoordelijk;
  • Vernieuwing.

Verbondenheid

Denk bij verbondenheid aan onze betrokkenheid, zoals het bieden van een positieve, flexibele houding, goed naar u te luisteren waardoor we onze klanten helpen op basis van hun specifieke behoefte. Benefit Security Experts zal zich als dé onafhankelijke partner verbinden aan haar klanten en zal zich tot het uiterste inspannen om alle belangen maximaal te behartigen.

Vertrouwen

Vertrouwen krijgen is niet vanzelfsprekend. De opdrachtgevers van Benefit Security Experts schenken vertrouwen door het verstrekken van informatie. Informatie waarmee we zeer verantwoordelijk en discreet mee om zullen gaan en welke we uitsluitend zullen gebruiken om de doelstellingen van onze partners met een positief resultaat te behalen.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijkheid geven en nemen vormt de basis voor een goede samenwerking, waarbij integriteit voorop staat. Daarbij is onze ambitie om de wereld veiliger te maken. Wij zetten ons dagelijks in voor een veilige en leefbare samenleving waar mensen met een veilig gevoel kunnen leven, ondernemen en genieten. Dit in de wetenschap dat wij zorg dragen voor hun veiligheid. Verantwoordelijkheid uit zich ook door het inzetten van geschikt pers

oneel die de juiste kennis en competenties bezit om de werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren, waarbij het uitgangspunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is.

Vernieuwing

Benefit Security Experts staat voor een veilig(er) gevoel en borging van de continuïteit voor bedrijven,particulieren en instellingen tegen acceptabele investeringen. Benefit Security Experts heeft de ambitie om dit te bereiken door niet te blijven vasthouden aan één conventionele werkwijze, maar zich zal onderscheiden in de markt door het ontwikkelen van een gedegen onafhankelijk advies, waarin we vernieuwing stimuleren en alle facetten van beveiliging in de juiste veiligheidsbalans worden gebracht.

Visie

De visie Benefit Security Experts is de ambitie om onze partners op basis van risico’s, trends en ontwikkelingen doorlopend te adviseren en begeleiden naar hoogwaardige maatwerk, geïntegreerde- en totaaloplossingen. Oplossingen waarin Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een onderdeel van zal vormen. De klanten van Benefit Security Experts zijn onze ambassadeurs omdat deze ons aanbevelen op basis van onze kwaliteit en kracht om vernieuwend en kostenbesparend te zijn en te blijven. Als objectieve en onafhankelijke partner nemen we alle zorgen weg met betrekking tot de veiligheid en beveiliging. Dit doen we door middel van de juiste balans tussen Risico’s, behoefte, maatregelen en investeringen. Hierdoor kunnen onze klanten veilig en vertrouwd wonen, leven, werken en genieten.