Organisatie Benefit Security Experts

Organisatie beveiliging en veiligheid in Limburg en Nederland

Overal korte communicatielijnen door landelijke security dekking

De organisatie van Benefit Security Experts BV kan u op het gebied van totaaloplossingen voor beveiliging (Security) in Limburg en door heel Nederland op basis van advies en begeleiding helpen. Voor totaaloplossingen op het gebied van veiligheid (Safety)en opleidingen kunnen we u van dienst zijn in de provincies Limburg, Noord Brabant en Gelderland.

Meer dan 30 jaar passie en ervaring

Ervaring, passie voor het vak, innovatief vermogen en onze onafhankelijke positie heeft geleid tot ons onderscheidend vermogen in de branche. Door onze onafhankelijke positie kunnen we u helpen met advisering en implementatie, waarbij we niet vasthouden aan één dienst of één product. We zijn gedreven in het ontwikkelen van maatwerk oplossingen door toepassing van slimme combinaties van beveiligingsdiensten- en technologie. Dit is mogelijk voor het publieke (openbare gebied) en private (privé terrein) domein. Uw belang (Benefit) met betrekking tot beveiliging en veiligheid is ons uitgangspunt.

Een solide en betrouwbare organisatie in uw belang

De organisatie en systemen van Benefit Security Experts zijn volledig ingericht op de behoefte en het voorkomen en beperken van risico’s voor onze klanten. Graag helpen we u met innovatieve, duurzame  beveiliging en veiligheidsoplossingen met de juiste balans tussen risico’s, behoefte, maatregelen en investeringen. Voor een klein bedrijf met een laag risico kunnen dit beperkte organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen aangevuld met alarmopvolging zijn. Voor een groter bedrijf met ‘human capital’, productieprocessen en opslag van hoogwaardige goederen spreken we van een verhoogd risico en zijn uitgebreidere maatregelen een mogelijkheid.

Iedere professionele onderneming zal dus maatregelen nemen om hun continuïteit te borgen door de risico’s inzichtelijk te krijgen en maatregelen te nemen om schade aan processen en goederen tot een minimum te beperken. Benefit Security Experts kan u van dienst zijn met advies en begeleiding met als resultaat innovatieve oplossingen door de combinatie van beveiligingsdiensten- en technologie. De effectiviteit van beveiligingsmaatregelen wordt verhoogd en kosten kunnen dalen.

Één Aanspreekpunt voor al uw beveiligingszaken

Vaak is het vervelend als men bij een beveiligingsorganisatie spreekwoordelijk van het kastje naar de muur wordt gestuurd als men een probleem of vragen heeft. Benefit Security Experts BV kan u op basis van de geboden oplossing van dienst zijn met één aanspreekpunt voor al uw Security en Safety zaken. Of het nu over beveiligingsdiensten of systemen gaat, bij uw vaste aanspreekpunt kunt u altijd terecht.

Om uw behoefte te bepalen kan Benefit Security Experts als volgt te werk gaan:

Security Performance Check® of Situatiescan

De risico’s en behoefte van uw organisatie worden bepaald. Onze expert komt bij u langs en tijdens een gesprek, eventueel aangevuld met een rondgang, verzamelen we alle relevante informatie.

Van geïntegreerde tot totaaloplossing

Kent onze Security Manager  de exacte behoefte van uw organisatie? Dan kunnen we u voorzien van een gedegen beveiligingsadvies met betrekking tot de mogelijke aanpassingen c.q. verbeteringen en mogelijke besparingen voor de toekomst. Dit advies kan desgewenst uitgewerkt worden tot een geïntegreerde of totaaloplossing waarin alle facetten van beveiliging (Security), veiligheid (Safety), eventuele trainingen en bijkomende investeringen zijn opgenomen.

Indien u de veiligheid van uw gehele organisatie nauwkeurig in beeld wilt brengen bestaat er de mogelijkheid van een uitgebreide Security Audit, inclusief fotomateriaal.

Begeleiding bij implementatie

Buiten de advisering kunnen onze experts zorgen voor de begeleiding en volledige implementatie van de beveiligingsdiensten- en technologie, waarbij we er uiteraard aandacht aan besteden dat u de beschikking krijgt op een hoogwaardig modulair systeem waarmee u jaren vooruit kunt. Op basis van jarenlange ervaring in projectmanagement kunnen we zorg dragen voor een soepele overgang van de oude naar de nieuwe situatie.

Oplevering & nazorg

Benefit kan zorg dragen voor de oplevering binnen het afgesproken tijdspad en de verantwoording nemen voor nazorg. Bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse Security Performance Check®, Security Audit of contractbeheer welke tegen acceptabele investeringen plaats kan vinden.

Optimale service in uw belang

Afspraak is afspraak! Benefit maakt duidelijk afspraken met leveranciers en legt deze vast in een Programma van Eisen (PvE) inclusief Service Level Agreement (SLA) en Key Performance Indicatoren (KPI), waardoor we onplezierige operationele/ financiële verrassingen voorkomen.