Recherchebureau & Digitale opsporing

Miljarden schade door fraude

Fraude kost het Nederlandse bedrijfsleven iedere jaar miljarden Euro’s en is daarmee een van de meest onderschatte bedrijfsrisico’s in deze sector. Naast financiële schade, heeft fraude een negatieve invloed op de sfeer binnen een organisatie en kan (interne) fraude zorgen voor imagoschade en/of reputatieschade. Opmerkelijk is dat het erop lijkt dat men steeds minder maatregelen treft om fraude te voorkomen.

Observatie in het kader van ons recherchebureau

Op het gebied van dynamische -en statische observatie werken wij samen met organisaties die hun sporen hebben verdiend tijdens nationale en internationale opdrachten. Onze partners zijn professioneel en beschikken over een ruime recherche ervaring en zijn in staat om waar nodig snel en effectief op te treden.

Proactieve Bedrijfsrecherche

Proactieve bedrijfsrecherche is het verrichten van onderzoek voordat er daadwerkelijk een misdrijf heeft plaatsgevonden. De rechercheurs kunnen u behulpzaam zijn bij strategisch risico management, het onderkennen van fraude indicatoren en het beheersen van veiligheidsprocessen in uw organisatie.

Werkwijze

In nauw overleg met de opdrachtgever wordt er integer, doeltreffend en effectief rechercheonderzoek verricht. Na afloop van het onderzoek wordt een rapport en/of dossier van bevindingen opgemaakt, dat als wettig bewijs kan dienen in een eventuele gerechtelijke of civiele procedure.

Recherchebureau activiteiten

Benefit Security Experts kan u helpen met de selectie en levering van rechercheurs als u wordt geconfronteerd met criminaliteit binnen uw organisatie of indien u criminaliteit wilt voorkomen. De rechercheurs waarmee we samen werken zijn professioneel, doeltreffend en uiterst discreet en kunnen u onder anderen helpen met:

 • Fraude, oplichting;
 • Diefstal, verduistering;
 • Onrechtmatig ziekteverzuim;
 • Chantage, afpersing, bedreiging;
 • Meten klantenservice door ‘Mystery Guest’;
 • Bedrijfsspionage, weglekken gegevens;
 • Pre- en in-employment screening.

Digitale opsporing en forensisch onderzoek

Bij vermoedens van fraude, diefstal of misbruik van bedrijfsgegevens is het in dit digitale tijdperk noodzakelijk om uiteenlopende digitale gegevens te achterhalen en om het spoor naar de ware toedracht te kunnen volgen. Vaak wordt onderschat wat de financiële gevolgen zijn als bedrijfsgevoelige informatie via uw medewerkers of hackers naar buiten lekt. Ook komt het steeds vaker voor dat mensen via de e-mail bedreigd worden.

Door digitaal forensisch onderzoek is het mogelijk om specifieke zaken aan het licht te brengen. Op servers, harde schijven, laptops, telefoons, USB sticks, digitale camera’s, navigatiesystemen etc. bevinden zich digitale sporen die bijvoorbeeld door de gebruiker zijn verwijderd. Deze digitale sporen zijn, door toepassing van de modernste forensische digitale technieken vertaalbaar naar geaccepteerd bewijsmateriaal.

Digitaal opsporing en forensisch onderzoek kan toegepast worden bij:

 • Computer inbraak;
 • Industriële spionage;
 • Fraude;
 • Faillissement;
 • Diefstal van gegevens;
 • Smaad/laster;
 • Bedreiging;
 • Vervalsing;
 • Ontslag procedures;
 • Niet loyale werknemers;
 • Bedrijfsspionage;
 • Beroepsmatige surfers;
 • Anonieme email;
 • Vals opgemaakte facturen;
 • Contract breuk.