Noodverlichting

Levering en onderhoud noodverlichting

Noodverlichting heeft als belangrijkste functie de veiligheid van personen in gebouwen of op werkplekken te waarborgen. De nood-evacuatieverlichting is noodzakelijk zodat de aanwezigen, in een gebouw of werkplek, op een veilige manier het pand verlaten om zo paniek te voorkomen. De noodverlichting schakelt dan ook in als de normale verlichting in gebreke blijft.

Als je aan noodverlichting denkt, denk je vaak meteen aan brand. Daarom is deze noodverlichting onmisbaar als er brand uitbreekt. Het pand kan dan zo snel mogelijk ontruimd worden.

Een ander belangrijk punt voor een goede noodverlichtingsinstallatie is als de netspanning wegvalt. Mocht de netspanning wegvallen en er is geen ander (dag)licht, dan kan er paniek ontstaan. Door een goede noodverlichtingsinstallatie kan dit voorkomen worden en kan het gebouw zo snel mogelijk ontruimd worden.

Natuurlijk is ook noodverlichting aan onderhoud onderhevig. Meer nog dan dat, u heeft de verplichting uw noodverlichting goed te onderhouden. Dit bent u in eerste instantie verplicht aan uzelf maar zeker ook aan officiële instanties. De noodverlichting dient ten allen tijden te functioneren om in noodsituaties dat te doen waarvoor het gemaakt is: het aangeven en verlichten van de vluchtweg.

Er zijn diverse normen opgesteld om als richtlijn te dienen voor het onderhoud van noodverlichting. Door de noodverlichting jaarlijks door een A –leverancier van Benefit Security Experts te laten onderhouden bent u er zeker van dat uw noodverlichting op adequate wijze blijft functioneren.

noodverlichting Benefit Security Experts