Collectieve beveiliging particulieren & woonwijk

Van woning tot regionaal woongebied

Benefit Security Experts kan onder anderen particulieren, woningstichtingen en woonwijken van dienst zijn met ‘slimme’ beveiligingsoplossingen voor de particuliere markt. Dit tegen aantrekkelijke investeringen. Hierbij kunt u denken aan maatwerk advies en levering van diensten. Onder andere  alarmcentrale en alarmopvolging diensten en beveiligingssystemen, zoals alarmsystemen en IP camerasystemen. We kunnen refereren aan diverse succesvolle publiek- private samenwerkingsprojecten (politie en particuliere beveiliger). Dit doen we op basis van een onafhankelijk advies in het belang van de bewoners.

Positieve ontwikkeling collectieve projecten doorzetten in woonwijken

De onveiligheid op in bedrijventerreinen is de afgelopen jaren in belangrijke mate teruggedrongen door de inzet van diensten en technologie (bijvoorbeeld camerasystemen met cameratoezicht). Ook is er een betere samenwerking tussen politie en particuliere beveiligers. Benefit Security Experts is ervan overtuigd dat dit succes in de particuliere branche doorgezet kan worden. Om te beginnen door de diensten en technologie voor particulieren tegen aantrekkelijke investeringen te realiseren.

Professionele ondersteuning door experts

Benefit Security Experts kan de vertegenwoordigers van woonwijken ondersteunen met advisering, Bord villabegeleiding van aanbesteding tot en met de implementatie van de beveiligingsoplossing. Wij werken uitsluitend samen met gerenommeerde en betrouwbare service partners. Door onze onafhankelijke positie zijn we in staat om de beste modulaire oplossing te ontwikkelen tegen zeer aantrekkelijke investeringen. Benefit Security Experts draagt zorg voor de samenwerking tussen de particuliere beveiligers en de gemeenschappelijke meldkamers (GMK) van justitie, brandweer en ambulance diensten. Met als doel efficiënte criminaliteit beheersing onder andere door middel van cameratoezicht.

Wij houden de investeringen minimaal voor onze klanten

familyBenefit Security Experts kan zorg dragen voor de samenstelling van het benodigde budget, de aanbesteding tot en met de volledige exploitatie. Door de collectieve inkoop worden de investeringen acceptabel voor particulieren. Dit kan zo blijven door het contractbeheer uit te besteden aan Benefit Security Experts zodat iedereen zich met een veilig gevoel kan concentreren op vrijetijdsbestedingen en genieten van een welverdiende nachtrust met de gedachte dat wij waken over uw veiligheid.

Meer informatie over onze diensten?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240