Brand & veiligheidswachten

Ervaren brand & veiligheidswachten

Onze professionele brand- en veiligheidswachten ondersteunen onze opdrachtgevers. Taken zijn onder andere toezicht en ondersteuning op het gebied van brand en veiligheid. De brand- en veiligheidswachten houden toezicht op de naleving van de voorwaarden en procedures zoals omschreven in werkvergunningen en nemen maatregelen bij onregelmatigheden.

De brand- en veiligheidswacht ziet erop toe dat de juiste preventieve maatregelen genomen worden (LMRA, PBM, etc.) en dat er bij gevaarlijke situaties repressief opgetreden zal worden bijvoorbeeld bij brand, gasontsnapping, ongeval of onveilig werken.

De meerwaarde van Benefit Security Experts

Benefit Security Experts ontzorgt toonaangevende organisaties met betrekking tot de levering van brand- en veiligheidswachten. We werken al jaren samen met industriële marktleiders in Europa.
Projecten zijn totaaloplossingen op het gebied van Safety en Security tijdens demontage van bestaande, en opbouw van een nieuwe moderne productielijn binnen een tijdsplanning. Tijdens de COVID – dreiging hebben 250 Italiaanse medewerkers en 150 Nederlands/Duitse medewerkers veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.
Benefit Security Experts leverde professionele veiligheidsfunctionarissen die verantwoordelijk waren voor parkeerbeheer, veiligheidsinstructies, toegangscontrole (passen aanmaken), ondersteuning COVID gezondheidscheck en toezicht veilig werken op de gehele site.
Door de inzet van een ervaren en flexibel team, met ervaring in de- escalerend optreden en een prettige samenwerking met medewerkers in dienst van de opdrachtgever, mogen we met trots terugblikken op een geslaagd project.

Meer informatie over onze diensten?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240