Security awareness training

Security awareness trainingen

Men kan beveiligingspersoneel inzetten, maar om dit goed te doen is een kostbare aangelegenheid en voor veel organisaties daarom niet altijd haalbaar. Een goed en betaalbaar alternatief om criminaliteit tegen te gaan zijn Security Awareness Trainingen voor uw medewerkers.

Medewerkers welke een training volgen:

 • Worden alerter
 • Weten wat hun bevoegdheden zijn
 • Leren minimalisering risico’s door optreden in teamverband
 • Worden zelfverzekerder omdat men leert hoe men met agressie professioneel omgaat
 • Leren om preventief in het belang van veiligheid en organisatie om te gaan

Training in het belang van de organisatie

Benefit Security Experts kan zorg dragen voor uw Security Awareness Training. Wij maken het verschil doordat onze trainingen afgestemd worden op de behoefte en specifieke risico’s die uw organisatie kunnen bedreigen. Daarbij trainen we uw medewerkers om de mentale weerbaarheid te vergroten en maken we hen bewust van de risico’s welke de organisatie kunnen bedreigen en de belangrijke rol welke ze kunnen spelen met betrekking tot de borging van continuïteit van uw organisatie.

Dit kan bij u op locatie, maar dit kan ook op een daarvoor ingerichte professionele locatie met een vertrouwde omgeving.

crimineelHieronder volgen enkele voorbeelden waarin de trainingen kunnen voorzien:

  • Algemene bewustwording;
  • Integriteit;
  • Beperking risico’s brand;
  • Beperking risico’s inbraak en diefstal;
  • Herkennen en weren onbevoegden op locatie;
  • Informatiebeveiliging;
  • Omgaan met agressie en geweld;
  • Overval preventie training;
  • Overige maatwerk trainingen op basis van uw behoefte.

Het voordeel van praktijkgerichte trainingen

Ervarend leren leidt het snelst tot resultaat. Of men werkt achter de service balie, achter de kassa of in een winkel, bij een woningbouwvereniging, de sociale dienst, bij een bank of als gemeentelijk parkeertoezichthouder, iedereen heeft nut bij een praktijk gerichte training met onderdelen welke door de deelnemer herkenbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over onze security awareness training?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240