Wij ontzorgen u met verandermanagement in uw beveiliging

Verandermanagement door Benefit Security Experts

Kernactiviteiten kunnen veranderen en andere risico’s met zich meebrengen. Daarom zal een organisatie mee moeten veranderen in de te nemen beveiliging en veiligheidsmaatregelen.

Professionele organisaties worden zich bewuster van risico’s en mogelijke gevolgen. Daarom zal men de beveiliging en veiligheidsmaatregelen professionaliseren om de continuïteit en processen van hun organisatie te borgen. De impact van risico’s zoals onder anderen criminele activiteiten, calamiteiten en imagoschade zal in de regel bij een groeiende organisatie groter worden.

Doelstellingen van Benefits Verandermanagement

Veranderingen leiden tot betere vaardigheden voor een organisatie, maar deze vaardigheden op zich leiden niet vanzelf tot baten. Het realiseren van baten vereist maatregelen vanuit het veranderingsproces. De identificatie, het toezicht op de baten en de meting van de baten zijn een fundamenteel onderdeel van succesvol verandermanagement.

Wij zorgen voor de juiste veiligheidsbalans tussen risico’s, behoefte, maatregelen en investering.

Waarom verandermanagement?

Mensen kunnen ervan uit gaan dat nooit incidenten plaats zullen vinden, maar u weet beter toch? Bepaalde risico’s zijn gewoon niet te accepteren of te verzekeren omdat de impact te groot al zijn. Een voorbeeld is dat een bedrijf of instelling na een calamiteit geruime tijd hun kernactiviteiten niet meer uit kan oefenen, waardoor klanten zich genoodzaakt zien een andere leverancier te zoeken.

Beveiliging is immers geen kostenpost maar een integraal onderdeel van iedere professionele organisatie.

Meerwaarde creëren door uw investeringen te verlagen

Benefit Security Experts beschikt over jarenlange ervaring in verandermanagement bij toonaangevende commerciële organisaties en zorginstellingen in Nederland. Wij ontzorgen u graag door middel van onze expertise met de transitie van de oude naar de nieuwe gewenste organisatie. Door onze kennis van de branches, onze innovaties en het feit dat we volledig in het belang van de organisatie handelen zijn we in staat om kosten te besparen voor onze klanten.

Vaak kan winst behaald worden door organisatorische beveiligingsmaatregelen door uw eigen medewerkers uit te laten voeren. Door de formatie van projectteams worden uw medewerkers betrokken op het gebied van beveiliging en veiligheid en zal men meer inzicht krijgen in de risico’s en hoe men deze kan voorkomen of beperken (Security Awareness).

Borging

Als een organisatie een transitie heeft ondergaan, kan Benefit Security Experts zorgen voor de borging van de continuïteit en kwaliteit van de genomen maatregelen. Dit kan onder anderen door trainingen en een periodiek inspectieplan.

Meer informatie over verandermanagement voor uw organisatie?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240