Beveiliging gezondheidszorg

Beveiliging in de zorg vaak onnodig een hoge kostenpost

In Nederland is het voor vele organisaties in de gezondheidszorg noodzakelijk om een kostenbesparing te realiseren omdat er steeds minder budget voor de zorg beschikbaar is. Maar net zoals in onze dagelijkse samenleving hoort iedereen, ook in de gezondheidszorg, zich veilig te voelen. Maar uit talloze nieuwsberichten blijkt dat zorginstellingen (ook huisartsen, apotheken, onderzoeksinstituten, klinieken etc) in toenemende mate worden getroffen door ongewenste incidenten als inbraken, dreiging, agressie en geweld, diefstallen etc.

De gevolgen hiervan zijn niet gering:

 • Grote schadeposten die niet gedekt zijn;
 • Toenemende gevoelens van onveiligheid;
 • Mensen wat de keuze maken om buiten de zorg te gaan werken;
 • Uitval van personeel.

Uiteindelijk kan dit zelfs tot leiden tot imagoschade, verlies van cliënten en een slechte reputatie als werkgever. Werkgevers in de gezondheidszorg voelen zich daarom genoodzaakt om over te gaan op beveiligingsmaatregelen zoals bijvoorbeeld de permanente inzet van een beveiligingsmedewerker. Buiten het feit dat dit hoge investeringen met zich mee zal brengen, is niet iedere beveiliger geschikt voor het werk in de gezondheidszorg.

Oplossingen voor de gezondheidszorg volledig in uw belang

doctorAangezien de veiligheid en een veilige werkomgeving voor de eigen medewerkers een eerste vereiste is kan men eigenlijk niet meer om een professionele aanpak heen. Beveiliging gezondheidszorg vraagt een aanpak waarbij alle mogelijke risico’s vooraf goed tegen het licht worden gehouden. Benefit Security Experts kan u helpen om uw risico’s inzichtelijk te krijgen, maar ook om deze tot een minimum te beperken. Dit alles op basis van de juiste balans tussen behoefte, risico’s, maatregelen en investeringen.

Een beveiliger in de gezondheidszorg is een nette, verzorgde en attente gastheer- vrouw welke specifiek is opgeleid voor uw branche. De beveiliger leert op een begripvolle manier om te gaan met agressie en emoties van cliënten en bezoekers, maar zal bij escalatie professioneel en adequaat moeten kunnen optreden. Feit is dat de inzet van een zorgbeveiliger een hoge investering met zich mee zal brengen.

Wij kijken niet alleen naar de mogelijkheden van de inzet van beveiligingspersoneel maar helpen u graag met oplossingen vanuit een breder perspectief, zoals uw medewerkers beveiligingstechnisch op te leiden en/of de organisatie te helpen met maatwerk, geïntegreerde of totaaloplossingen met betrekking tot:

 • Advisering, aanbesteding, selectie en levering beveiligingsdiensten- en technologie;
 • Inrichting– uitbesteden van Centrale Post;
 • Snelst mogelijke interventie bij inbraakmeldingen of onveilig gevoel bij uw medewerkers;
 • ‘Slimme’ toepassingen van cameratoezicht van buitenterrein tot infobalie;
 • Assistentieverlening bij calamiteiten of begeleiding van medewerkers intern of op het buitenterrein;
 • Preventieve controlerondes op afgesproken tijden of random tijden;
 • Opening- en brand-/ sluitrondes;
 • Visitatiediensten;
 • Combinaties van beveiligende en ondersteunende facilitaire diensten;
 • Interne Security Awareness Training;
 • Training omgaan met agressie;
 • Branchegerichte overige maatwerk beveiligingsoplossingen.

Gezondheidszorg

Kostenbesparingen bij een samenwerking met Benefit Security Experts

Door innovaties in de branche zijn er vele mogelijkheden voor kostenbesparingen waaronder de toepassing van geavanceerde beveiligingstechnologie en de inzet van een beveiliger als dit noodzakelijk is. Benefit Security Experts kan refereren aan hoge kostenbesparingen en verbetering van de kwaliteit en continuïteit binnen toonaangevende organisaties in de gezondheidszorg. We helpen u graag met u beveiliging en veiligheidsvraagstuk van A tot Z.