Onderhoudsplan voor volledige ontzorging

Onderhoudsplan Benefit Security Experts voor volledige ontzorging

In onze samenleving wordt alles duurder en complexer. Daarom is het belangrijk dat mensen door een ervaren Register Security Expert worden geholpen. Een Register Security Expert kan een goed beeld en advies geven over mogelijke kostenbesparingen en een optimale inrichting van de beveiliging en veiligheidsmaatregelen.

Volledig beheer en kostenbesparingen

Het zijn drukke tijden met een steeds complexere regelgeving door de overheid en verzekeraars. Mensen hebben niet altijd de tijd om de noodzakelijk beveiliging en veiligheidsmaatregelen binnen hun organisatie te beheren. Dit kan onnodig veel geld kosten. Daarnaast ontstaat er het risico dat er boetes opgelegd worden of dat verzekeraars niet uitkeren als niet aan de polisvoorwaarden is voldaan.

Benefit Security Experts helpt al jaren toonaangevende organisaties met het volledig beheer en kostenbesparingen op het gebied van beveiliging en veiligheid. Wij ontzorgen u volledig omdat de kwaliteit en continuïteit van uw maatregelen en processen door ons professioneel geborgd worden.

De juiste veiligheidsbalans

Wij werken volledig in uw belang (Benefit). Doordat we werken met een geavanceerde systematiek worden alle zaken nauwkeurig en overzichtelijk voor u in beeld gebracht. Dit kan door middel van een situatie scan of een uitgebreidere Interne Security Audit (ISA). De ISA wordt uitgevoerd op basis van de gerenommeerde Haagse Methodiek, die toonaangevend is in beveiligend Nederland.

Indien u dit wenst ontwikkelen we een maatwerk beheer- en onderhoudsplan op het gebied van beveiliging en veiligheid. De basis vormt altijd de juiste veiligheidsbalans tussen risico’s, behoefte, maatregelen en investeringen.

Meer tijd voor ondernemen, groei omzet en kostenbesparing

Door de juiste veiligheidsbalans borgen wij de continuïteit van beveiliging, veiligheid en processen binnen uw organisatie. Bij een samenwerking met Benefit Security Experts kunt u zich volledig richten op uw kernactiviteiten. Omdat uw omzet zal groeien en kosten dalen, houd u jaarlijks geld over zodat u extra kunt investeren in uw organisatie en processen.

Voorbeelden van zaken die een onderneming of instelling in orde moeten hebben

Door de huidige drukte en complexe regelgeving ontstaat er een groot risico dat belangrijke zaken blijven liggen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere:

  • Inrichting en onderhoud beveiligingssystemen zoals alarminstallaties, conform verzekeraarseis BORG-VEB-VRKI;
  • Inrichting en onderhoud brand meldinstallatie omdat dit verplicht wordt gesteld conform NEN 2654-1 Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties;
  • Periodieke keuring blusmiddelen omdat dit conform de NEN 2559 uitgevoerd dient te worden. Het onderhoud aan brandslanghaspels dient conform de NEN-EN 671-3 uitgevoerd te worden;
  • In de wetgeving is een zorgplicht opgenomen voor de inspectie en het onderhoud van nood- en vluchtweg verlichting;
  • Vluchtweg aanduidingen die doorlopend actueel moeten zijn;
  • Cameratoezicht dat niet meer voldoet aan de Europese richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Omdat iedere organisatie moet voldoen aan de complexe AVG wetgeving kan de toezichthoudende autoriteit zeer hoge boetes uitschrijven.

Meer informatie over het onderhoudsplan?

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240