Overvalalarm

Overvalalarm

De laatste jaren komen overvallen met grof geweld steeds vaker in het nieuws. Vroeger waren het voornamelijk banken, tankstations en juweliers welke werden overvallen. Maar criminelen verleggen nu het terrein naar ieder bedrijf of particulier waar geld, juwelen of waardevolle goederen te halen zijn overvalalarmzoals de horeca, detailhandel en welgestelde particulieren. Een overvalalarm eventueel aangevuld cameratoezicht en verbinding naar een toezichtruimte heeft een enorme preventieve en repressieve werking. De meeste criminelen zoeken net als water de weg van de minste weerstand en zullen objecten vaak mijden als deze zien dat er cameratoezicht wordt toegepast. Dit wordt duidelijk aangegeven door middel van preventieve stickers (zie voorbeeld bij cameratoezicht).

Bij een overval is het belangrijk dat direct adequaat wordt gereageerd door de hulpverlenende instanties en dat men kan beschikken over een uiterst betrouwbaar overvalalarm. Benefit Security Experts helpt u graag met een professioneel vast of draadloze overvalalarm dat aangevuld kan worden met cameratoezicht door middel van een bestaand of nieuw camerasysteem.

Aanvullende diensten

Graag helpen we u ook met aanvullende diensten zoals aansluiting particuliere
alarmcentrale, cameratoezicht, alarmopvolging en 24/7 service en onderhoud.

Benefit Security Experts alarmcentraleicon3icon5icon7