Speciale beveiligingsprojecten: Persoonlijke dreiging en hoog risico evenementen

Een professionele aanpak bij verhoogd risico is noodzakelijk

In bepaalde gevallen waar men spreekt van een verhoogd risico situatie bij mensen is een professionele, integrale aanpak noodzakelijk (maatwerk).

Kwaliteit noodzakelijk in kritieke situaties

In situaties van verhoogd risico waar de veiligheid in gevaar komt zal de opdrachtgever moeten kunnen rekenen op een discrete en betrouwbare partner welke gespecialiseerd en ervaren is in speciale Security Expertsbeveiligingsprojecten. Een partner welke uw zorgen kan wegnemen en zich kwalitatief zal onderscheiden door:

 • 30 jaar ervaring in operationele zaken;
 • Onafhankelijke advisering;
 • Selectie en levering van de juiste professionals eventueel aangevuld met innovatieve technologie (Camerasystemen, landelijk dekkende track & trace systemen, etc.);
 • Jarenlange ervaring in samenwerking met overheidsinstanties.

Wij werken uitsluitend samen met gerenommeerde beveiligingsorganisaties met jarenlange ervaring en hierdoor kunt u beschikken over innovatieve hoogwaardige diensten en/of technologie. 100% beveiliging bestaat helaas niet, maar we laten niets aan het toeval over! Hierna willen we enkele mogelijkheden van onze inzet bij speciale projecten nader toelichten. Inzet naar aanleiding van persoonlijke dreiging Dreiging kan ontstaan bij organisaties welke voor beschermde opvang zorgen zoals bijvoorbeeld dreiging door familieleden aan een gezin wat opgevangen is na geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Persoonlijke dreiging kan ook voortkomen uit een functiebekleding en komt onder anderen voor bij hoogwaardigheidsbekleders met een maatschappelijke/politieke functie, financiële positie of recente publiciteit. De dreiging bestaat in de meeste gevallen uit:

 • Dreiging met fysiek geweld of de dood tegen een persoon, diens naasten of eigendommen;
 • Aanwijzingen tot mogelijke gijzeling van een persoon;
 • Stalken van een persoon;
 • Dreiging van brandstichting of risico van herhaling na brandstichting.

Dreigingen hebben een grote impact op de veiligheidsbeleving van een organisatie of een gezin en het nemen van maatregelen om uw veiligheid te borgen en calamiteiten te voorkomen is dan ook bittere noodzaak.

Discretie/privacy en ontzorging

Door de inzet van professionele persoonsbeveiliging is het vaak niet te voorkomen dat de privacy in meer of mindere mate wordt aangetast. Benefit Security Experts zorgt voor de balans tussen de privacy en de veiligheid en gaat discreet om met de belangen van de klant. Hierdoor helpen we u met optimale beveiliging en maximale privacy, waarbij de normale gang van zaken nauwelijks wordt aangetast zodat u zich veilig kunt verplaatsen, werken, wonen en ontspannen.

Benefit Security Experts kan u ondersteunen in deze moeilijke situaties met een verhoogd risico en kan uw zorgen wegnemen met betrekking tot de veiligheid van uw organisatie, en/of uw gezin en persoonlijke veiligheid door middel van professionele maatwerk beveiligingsoplossingen.

Inzet in het buitenland

Benefit Security Experts werkt samen met beveiligingsorganisaties welke veelvuldig worden ingezet in het buitenland en zeer bekend zijn met de internationale gebruiken en bijzonderheden. We hebben de beschikking over een ruim internationaal netwerk van bronnen en steunpunten.

Inzet bij evenementen/congressen/meetings met een verhoogd risico

Bij evenementen met een verhoogd risico zal er een gedegen veiligheidsplan op basis van een risico analyse en de te nemen maatregelen uitgewerkt dienen te worden.
Het is belangrijk dat onder anderen de volgende zaken goed voorbereid zijn:

 • Geschikt profiel en ervaring van beveiligers en Security Manager/Coördinator;
 • Samenwerking met organisatie en overheidsinstanties;
 • Calamiteitenplan en Crisis Management Team;
 • Inzet directie/VIP chauffeurs met een professionele beveiligingsopleiding;
 • Opvang, beveiliging, transport/begeleiding van hoogwaardigheidsbekleders en VIP’s.

Overige zaken welke in goed overleg met de organisatie worden afgestemd en vastgelegd. Benefit Security Experts kan refereren aan jarenlange ervaring met de beveiliging van evenementen met een verhoogd risico en kan uw zorgen wegnemen met betrekking tot alle facetten van veiligheid van uw evenement.

Voor iedere specifieke situatie een maatwerk oplossing

Opdrachtgevers welke zich bewust worden van ieder verhoogd risico, helpen we met hoogwaardige maatwerk beveiligingsoplossingen en selectie van de juiste diensten en technologie.

Referenties speciale beveiligingsprojecten

specialeprojecten