Crisis management

Crisis management plan

Het crisismanagementplan is van toepassing op alle acute gebeurtenissen die op een locatie plaats kunnen vinden en welke de continuïteit en/of het imago van de organisatie (mogelijk) verstoort/schaadt.

Een calamiteit of crisis gebeurt (bijna) altijd onverwacht en de ontstane situatie kenmerkt zich altijd door een grote hectiek en dynamiek. Er is altijd gebrek aan informatie of behoefte aan meer specifieke informatie. Daarbij zijn er diverse belanghebbenden die direct of indirect zijn betrokken en die moeten worden geïnformeerd.

Benefit Security Experts helpt toonaangevende organisaties met de ontwikkelingen van een maatwerk crisismanagent plan, waarin de samenstelling van het crisis management team (CMT) wordt uitgewerkt.

De organisatie voorbereiden op een calamiteit of crisis

Crisismanagement vormt een onderdeel van het risicomanagement en is gericht op:

  • Het inzichtelijk maken van de risico’s die een bepaalde crisissituatie met zich mee brengen;
  • Het treffen van de juiste preventieve organisatorische maatregelen;
  • Het voorkomen van en het voorbereiden op een mogelijke crisissituatie.

We spreken dus van:

  • Risicoanalyse;
  • Risicopreventie;
  • Risicobeheersing.

Risico analyse

De risicoanalyse wordt binnen een organisatie uitgevoerd en op basis van de risicoanalyse worden de te nemen maatregelen vastgelegd in documentatie.

Risicopreventie

De preventieve maatregelen worden toegepast en hebben betrekking op organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen gegeven welke geïmplementeerd zijn en/of zullen worden.

Risicobeheersing

Om de risico’s in extreme gevallen te beheersen zal er een crisismanagementteam geformeerd worden. Bestaande uit management, medewerkers en eventuele externe adviseurs en/of leveranciers.

Trainingen crisis management

Benefit Security Experts kan uw organisatie ondersteunen met trainingen op het gebied van crisismanagement en crisiscommunicatie.