Maatregelen tegen krapte in de beveiligingsmarkt

Vandaag een interessant artikel in beveiligingsnieuws over een onderzoek van trends door krapte in de beveiligingsmarkt. Zaken die genoemd worden zijn al geruime tijd onder de aandacht in de branche.

In het onlangs verschenen rapport van COESS (2022) ‘Labour shortages in Private Security’ geeft 92 procent van de respondenten aan moeite te hebben met het vinden van personeel en 68 procent worstelt met de adoptie van technologie in combinatie met de juiste competenties. Het probleem is tijdens de coronapandemie erger geworden door de uitstroom van gekwalificeerde arbeidskrachten.

Benefit Security Experts is al jarenlang vooruitstrevend door intelligente combinaties van diensten en technologie en door de ontwikkeling van het programma Risk Control Unit.

Trends die worden uitgelicht zijn:

Technologie

Technologie gaat steeds meer taken van de traditionele beveiliger overnemen.

Meer samenwerking

Samenwerking wordt door de krapte in de markt steeds belangrijker, maar zeker in de beveiliging zal de samenwerking zorgvuldig geconcretiseerd en geborgd moeten worden.

Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Professionalisering door middel van optimaliseren van bedrijfsprocessen gaat een steeds grotere rol spelen door integratie van organisatorische, elektronische en bouwkundige maatregelen. De Risk Control Unit zorgt dat alle processen in de beveiligingsketen duidelijk zijn, maar ook dat de bedrijfsprocessen geborgd worden.

Learning management systems

De meeste oplossingen in de markt zijn (commercieel) ingericht op continue training en ontwikkeling. Bij veel organisaties zijn de kernprocessen leidend en hierdoor is permanente educatie en ontwikkeling tijdrovend en kostbaar. De Risk Control Unit wordt uitgevoerd en beheerd door erkende Security Experts die uitsluitend maatregelen nemen op basis van de risico’s die een organisatie kunnen bedreigen.

Feit is dat veel organisatie problemen hebben om de beveiligingsorganisatie op de gewenste manier in te richten. Het is niet alleen de ‘turn-key’ oplevering van het Risk Control Unit programma, maar ook en de borging van de continuïteit die de opdrachtgever volledig zal ontzorgen. Daarbij is er het voordeel dat door de slimme inzet van de oplossing kosten gereduceerd kunnen worden.