Categorie: Security

Benefit Security Experts mocht weer zorg dragen voor de beveiliging en veiligheid van een geweldig evenement.
Advies en uitwerken beveiliging en verkeersplan
Security Manager en coördinator
Beveiligers
BHV
EHBO post

Toegangscontrolesystemen

Bij onze opdrachtgever bestaande omheining aangepast door installatie van een extra voetgangerspoort en uitbreiding van een hoogwaardig toegangscontrolesysteem. Wilt u meer informatie over onze totaaloplossingen op het gebied van toegangscontrole systemen? Bel vrijblijvend 0475-85 2240.

Ambras toernooi

2 dagen/nachten zorg mogen dragen voor de beveiliging van het Ambras Toernooi in Grathem. Beveiligingsplan, inzet coördinator, evenementen beveiligers/EHBO, inzet biketeam in het dorp en nachtbeveiliging. We danken de organisatie voor de opdracht en fijne samenwerking.

Overgang van VOF naar BV

Benefit Security Experts maakt al jaren een gezonde groei door en heeft zich inmiddels ontwikkeld van een adviesbureau tot een organisatie die onze opdrachtgevers helpt met totaaloplossingen in beveiliging en veiligheid.

Groei brengt ook een doorlopende ontwikkeling van onze organisatie met zich mee. Om onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen zijn zullen we ons door blijven ontwikkelen. Reden om met ingang van 4 april 2019 van een VOF (Vennootschap Onder Firma) over te gaan naar een BV (Besloten Vennootschap).

Servicepartners Benefit Security Experts Paxton gecertificeerd installateur

Ook in 2018 hebben de trainers van Paxton Benelux hun best gedaan om zoveel mogelijk installateurs op te leiden. Tijdens de trainingen door de hele Benelux deden de cursisten alle essentiële kennis op om de Paxton-producten op de juiste manier te installeren en te onderhouden.
In 2018 reikte de bekende fabrikant van toegangssystemen 585 certificaten uit aan personen die zich nu Paxton gecertificeerd installateur mogen noemen. Deze zijn nu in staat om zonder noemenswaardige ondersteuning installaties te ontwerpen en te installeren, zoals het populaire Net2. Het gaat om een serieuze training. Dat bewijst onder andere de erkenning van de opleiding door branchevereniging VEBON-NOVB. Wat ook op prijs wordt gesteld is dat Paxton de hele Benelux doorgaat met de trainingen, die soms ook op bijzondere locaties plaatsvinden zoals bij de KNVB en in het Evoluon. De servicepartners van Benefit Security Experts zijn Paxton gecertificeerd installateur.

Noodzaak ICT beveiliging

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) branche heeft de laatste jaren een enorme groei en ontwikkeling doorgemaakt en de sturing van systemen binnen organisaties zijn grotendeels afhankelijk van ICT.

Enkele voorbeelden zijn:

  • Informatieopslag;
  • Interne communicatie via telefonie, e- mail en andere systemen;
  • Computergestuurde productieprocessen.

Organisaties zijn dan ook zeer kwetsbaar als de processen bijvoorbeeld door hackers worden verstoord of stilgelegd en dit kan een grote schadepost tot catastrofale gevolgen hebben. Daarom investeren organisaties jaarlijks enorme bedragen in ICT beveiliging. Door een goede ICT beveiliging minimaliseer je immers de risico’s van het onbevoegd binnendringen in het ICT netwerk.

Uitsluitend interne maatregelen niet voldoende

Voor veel organisaties ligt de focus op de interne beveiligingsmaatregelen en wordt vaak geen aandacht aan de externe risico’s welke de processen kunnen verstoren en een grote impact door directe schade kan hebben voor de organisatie.

Enkele risico’s zijn:

  • Sabotage door kwaadwillende intern of extern;
  • Afpersing door criminelen nadat er bijvoorbeeld een besmette USB stick is geplaatst of door middel van ransomware;
  • Ontbreken security awareness door eigen medewerkers, waardoor kwaadwillende zoals bijvoorbeeld saboteurs of criminelen die informatie willen stelen niet worden herkend.

Binnen veel organisaties kunnen medewerkers en externe medewerkers zich vaak vrij en zonder toezicht bewegen, zoals interieurverzorgers en leveranciers. Daarom is het noodzakelijk dat ook personele en/of technologische aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen zoals onder andere fysieke controle of een toegangscontrolesysteem.

Complete en betaalbare oplossingen

Benefit Security Experts heeft zich gespecialiseerd in onderzoek van de risico’s welke de processen en continuïteit van uw organisatie kunnen bedreigen. Maar we kunnen u ook voorzien van complete maatwerk beveiligingsoplossingen volledig in het belang van uw organisatie. Wij garanderen u de juiste veiligheidsbalans tussen risico’s, behoefte maatregelen en investeringen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van personele en/of technologische beveiliging, maar ook voor overige diensten met betrekking tot informatiebeveiliging voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag.

Kans woninginbraak in Limburg na Utrecht het hoogst

Het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC) heeft onderzoek gedaan naar woninginbraken in Nederland. De conclusie was dat de kans op een woninginbraak in Limburg, na de provincie Utrecht het hoogst is. Een mogelijke reden van het relatief hoge aantal inbraken in Limburg is door diverse instanties onderzocht en het is een feit dat inbrekers ‘gauw de landsgrens over kunnen’.

In Nederland is tijdens kerst en oud- en nieuwjaarsdag de kans op een inbraak fors hoger dan in de rest van het jaar. Volgens IIC-hoofdredacteur Simon den Hollander is er dan ‘een verhoogde inbraakkans van 124 procent’.

Criminaliteitsonderzoek door Benefit Security Experts wijst uit, dat er een duidelijke toename van het aantal criminele activiteiten een feit is. In het verleden sprak men in het nieuws van een daling van de criminaliteit, maar de daling was een gevolg van de daling van de aangiftebereidheid van de burger en een achterstand van het afhandelen c.q. niet afhandelen van aangiftes. De bereidheid van de burger om zich te beveiligen neemt toe omdat mensen steeds vaker informatie krijgen over inbraken in de nabije omgeving. 

Fraude, corruptie of witwassen kost bedrijf per geval snel meer dan €100.000

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland heeft te maken gehad met gevallen van fraude, corruptie of witwassen. Deze integriteitsschendingen kosten bedrijven al snel meer dan €100.000 per geval. Dit blijkt uit een onderzoek van EY, waaraan meer dan vijftig grotere Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen. EY presenteert de resultaten in het kader van de Week van de Integriteit, een initiatief van de Nederlandse afdeling van de International Chamber of Commerce (ICC Netherlands).

Data lek is meest voorkomende integriteitsschending

Het lekken van gegevens is met 48% de meest voorkomende integriteitsschending. Opvallend, ondanks het hoge risico hierop geeft een kwart van de respondenten aan dat zij op dit moment geen gegevensbeschermingsbeleid hebben.

Incidenten worden vaak niet gemeld

Veel bedrijven hebben een proces om inbreuken op de integriteit te behandelen (74%), maar een kwart geeft aan dat medewerkers aarzelen om incidenten ook echt te melden en het daarom daadwerkelijk niet doen. Slechts 61% van de respondenten gaf aan dat hun bedrijf de middelen biedt om anoniem inbreuken op de integriteit aan te pakken of te melden.

‘Ook zijn er bedrijven die incidenten niet willen melden om commerciële redenen, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn om klanten te verliezen. Bedrijven zouden meer aandacht moeten besteden aan het creëren van een veilige, maar ook een effectieve omgeving om incidenten te melden. Hiernaast kunnen bedrijven ook meer bewustwording creëren over wanneer medewerkers iets moeten melden en over de mogelijkheden hoe ze dit kunnen doen.’

Fraude en misleiding

Bedrijven worden ook steeds vaker geconfronteerd met allerlei vormen van fraude en misleiding. Phishing bijvoorbeeld. Daarbij proberen criminelen inloggegevens, bijvoorbeeld voor bankzaken, te bemachtigen. Of slamming. Daarbij wordt een telefoonabonnement zonder toestemming overgenomen door een andere aanbieder. Bij acquisitiefraude ontvangt mensen bijvoorbeeld een factuur voor een dienst die niet is geleverd. Vaak krijgen mensen een telefoontje met de vraag of men een bevestiging wil sturen voor een advertentie die niet is geplaatst.

Benefit Security Experts wordt regelmatig ingeschakeld voor forensisch onderzoek van computer apparatuur naar aanleiding van fraude en misleiding. Ook wordt er bij organisaties fysieke maatwerk beveiliging ingezet om het risico van fraude te signaleren en te beperken. Kostbare informatie die onder handbereik ligt en dus ook makkelijk doorgespeeld kan worden naar een concurrent komen we vaak tegen en worden veilig gesteld tijdens een beveiligingsronde.

Een Security Audit of recherche onderzoek is een probaat middel om mogelijke criminaliteit in beeld te brengen. De genoemde vormen van criminaliteit is een aandachtspunt voor bedrijven om standaard op te nemen in het beleid van de organisatie. Hiervoor helpen we opdrachtgevers met het opstellen van een beveiligings beleidsplan, maar ook met het in stand houden van de maatregelen.