Benefit Risk Control Unit©

Risk Control Unit: Dé 24/7 beveiligingsoplossing voor iedere moderne organisatie

Bij een calamiteit of incident telt elke seconde, daarom is snel acteren noodzakelijk!

Voorkom stress en catastrofale gevolgen door vertraging of uitblijven van acties bij een calamiteit en zorg dat protocollen georganiseerd en duidelijk zijn.

Hoe mooi zou het zijn als u, of uw medewerker, zelfstandig uw bedrijf of instelling zou kunnen beschermen tegen risico’s zoals onder andere inbraak, brandstichting, dreiging, overval etc.

De Risk Control Unit maakt dit mogelijk voor iedere organisatie, van MKB tot concern brede inzet!

De Risk Control Unit is het programma waarmee je razendsnel de in- externe beveiligingsorganisatie en hulpdiensten kunt inschakelen.

Kijk nu de video van de Benefit Risk Control Unit

Volledige ontzorging door de Risk Control Unit

De Risk Control Unit is een door Benefit Security Experts ontwikkeld programma. Door het programma  kan u of uw medewerker (operator) beschikken over een modulair programma dat vergelijkbaar is met een centrale post (communicatiecentrum). Met het verschil dat de reactietijd door snelle navigatie, in vergelijking met de traditionele werkwijze, veel sneller is en de investering een stuk minder zal zijn.

Met de Risk Control Unit stuurt u razendsnel binnen seconden de interne- en externe beveiligingsorganisatie 24/7 aan. We leiden uw medewerkers op, als een operator, in een super interessant werkgebied. De duurzame oplossing zal u ontzorgen op strategisch, tactisch en operationeel niveau, zodat de continuïteit van alle beveiligingsmaatregelen en bedrijfsprocessen wordt geborgd. Onze gekwalificeerde en ervaren experts helpen u met:

  • Voorkomen, beperken en afhandelen van incidenten en calamiteiten
  • Inrichting en aansturing van de in- en externe beveiligingsorganisatie
  • Publiek- private samenwerking van uw organisatie met politie, brandweer, ambulancediensten
  • Waarschuwingsprotocol contactpersonen en hulpverlenende instanties
  • Duidelijk rapport/verslag naar management en team
  • Advisering, levering en installatie van alle benodigde beveiligingssystemen
  • Overige dienstverlenende taken

Het fundament van de Risk Control Unit is De Haagse Methodiek (DHM) Security Management. Deze methodiek is al jaren toonaangevend in beveiligend Nederland.

De inzet van de Risk Control Unit is dé oplossing die zal leiden tot een veilige(re) organisatie.

Slimme inzet kan zorgen voor grote besparingen

Traditionele beveiliging is vaak kostbaar en met de hedendaagse technologie niet meer noodzakelijk.  Een voorbeeld is de 24/7 inzet van een beveiliger als er in de avond/nacht weinig activiteiten op de locatie plaatsvinden. De slimme inzet van de Risk Control Unit kan zorgen voor een drastische daling van de (jaarlijkse)beveiligingskosten.

Voor kleinere organisaties kan de beveiliging professioneel en tegen acceptabele investeringen ingericht worden. We maken hiervoor gebruik van een Security Layer model, waardoor u nooit te veel zal investeren. Voor een MKB-bedrijf zijn immers minder maatregelen noodzakelijk dan bij een multinational. De investering zal dus voor een kleinere organisatie lager zijn, dan voor een grotere organisatie.

Voor ieder risico in iedere branche, maar ook voor collectieve beveiligingsprojecten, biedt de Risk Control Unit een maatwerk oplossing.

Waarom kiezen voor de Risk Control Unit van Benefit Security Experts?

Benefit Security Experts heeft buiten de ervaring bij defensie, ook ervaring in publiek- private samenwerking tussen politie, brandweer en ambulancediensten.

We delen de visie van Oud- Commandant de strijdkrachten Dick Berlijn “Hoe meer partners je hebt en hoe meer kennis je deelt, des te beter je overzicht is over de situatie waarin je geïnteresseerd bent”.

Deze visie heeft er mede toe geleid dat Benefit Security Experts contact heeft gezocht met meerdere partners in de beveiligingsketen waardoor er uiteindelijk een duidelijk beeld van de problematiek bij veel organisaties is ontstaan. De meeste branches zijn op efficiency en duurzaamheid onderzocht, en de oplossing is de Risk Control Unit die 24/7 voor iedere specifieke situatie/branche inzetbaar is.

De noodzaak van de Risk Control Unit

Lang niet iedere organisatie is zich bewust van de hedendaagse risico’s die de continuïteit van de organisatie, processen en de veiligheid van medewerkers kunnen bedreigen.

Veel organisaties lopen onnodig risico doordat ze niet de benodigde beveiliging inzetten. Reden is vaak de hoge kosten of schaarste van personeel. Mensen gaan vaak onnodig met een onveilig gevoel naar huis, als ze hun kostbare bezit onbeheerd achterlaten.

Vaak is het te laat als er problemen ontstaan in de organisatie van veiligheid. Bijvoorbeeld als er een calamiteit ontstaat waarbij de veiligheid van medewerkers en de continuïteit van de organisatie en haar processen in gevaar komt. Na het incident realiseert men zich (Te laat) dat de schade voorkomen of beperkt had kunnen worden. De impact dat men plotseling geen diensten of producten aan cliënten of opdrachtgevers kan leveren kan zeer groot zijn.

Onderzoek van Benefit Security Experts wijst ook uit dat schades tijdens calamiteiten, zoals een brand of inbraak, vaak hoger oplopen, doordat te laat, of niet goed gereageerd werd door de medewerker. Als de processen door grote schade langdurig worden verstoord, kan dit verstrekkende gevolgen hebben voor een organisatie.

Alleen een bedrijfsnoodplan is door de stijgende criminele risico’s al lang niet meer voldoende. In deze onrustige/onzekere tijden, hebben buiten de verharding in de maatschappij, oorlog en terrorisme impact op de veiligheidsbeleving. Ingrijpende risico’s zoals dreiging, fysiek geweld, inbraak en vernieling nemen toe. Niet alleen in het bedrijfsleven, maar ook steeds meer in de particuliere sector.

Neem nu de stap naar een veilige(re) organisatie.

Neem contact met ons op via onderstaande link, of bel 0475 – 85 2240