Categorie: Beveiliging

Carnaval 2019

Benefit Security Experts kan terugblikken op een mooie carnaval 2019 waar we met diverse organisaties mochten samenwerken aan een een veilig en gezellig carnavalsfeest.

Duizenden huizen en kantoren kwetsbaar voor hackers door onbeveiligde domotica

Duizenden domoticasystemen voor woning- en gebouwautomatisering zijn voor iedereen toegankelijk omdat ze geen authenticatie vereisen én op internet zijn aangesloten. Dat meldt it-bedrijf Computest op basis van eigen onderzoek. Een onderzoeker van het bedrijf vond op internet ruim 17.000 op de KNX-standaard gebaseerde domoticasystemen, waarvan ruim 1300 in Nederland.

De KNX-standaard wordt binnen kantoren en woningen gebruikt voor onder andere het beheren van de verlichting, zonwering, verwarming, ventilatie, airconditioning, beveiliging, persoonlijke alarmering en energiebeheer. De standaard bevat geen authenticatie. Als installateurs deze systemen zonder aanvullende maatregelen op het internet aansluiten, bijvoorbeeld om die op afstand te kunnen configureren, zijn ze vervolgens voor iedereen toegankelijk.

“Als er gebruikgemaakt wordt van een standaard, gaat men er doorgaans vanuit dat het met de security ook wel goed zit”, zegt ethisch hacker Daan Keuper. “Het ontbreken van authenticatie in de KNX-systemen laat zien dat dit een gevaarlijke aanname is.” Gebouweigenaren en installateurs wordt dan ook aangeraden om deze systemen niet aan het internet te hangen als het niet nodig is.

Benefit Security Experts werkt al enkele jaren met de Secure Online Benefit die alarm en camerasystemen van opdrachtgevers beveiligt tegen hackers. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op via info@benefitsecurity.nl of 0475-85 2240.

Benefit Security Experts Safety

Gemotiveerd aan de slag bij een industriële multinational tijdens een fabriek ombouw en revisie, onder andere:
✅Voorbereiding project;
✅Inzet coördinator, veiligheidsfunctionarissen en instructeurs;
✅Instrueren nieuwe externe medewerkers in 4 talen;
✅Afnemen parate kennistesten;
✅Beheer inzet conform EER richtlijnen;
✅Beheer en toegangscontrole;
✅Veiligheidsrondes.

Trots op het team dat na een gedegen voorbereiding op een ochtend meer dan 130 externe firmamedewerkers volgens planning opvangt, instrueert en begeleid.

Servicepartners Benefit Security Experts Paxton gecertificeerd installateur

Ook in 2018 hebben de trainers van Paxton Benelux hun best gedaan om zoveel mogelijk installateurs op te leiden. Tijdens de trainingen door de hele Benelux deden de cursisten alle essentiële kennis op om de Paxton-producten op de juiste manier te installeren en te onderhouden.
In 2018 reikte de bekende fabrikant van toegangssystemen 585 certificaten uit aan personen die zich nu Paxton gecertificeerd installateur mogen noemen. Deze zijn nu in staat om zonder noemenswaardige ondersteuning installaties te ontwerpen en te installeren, zoals het populaire Net2. Het gaat om een serieuze training. Dat bewijst onder andere de erkenning van de opleiding door branchevereniging VEBON-NOVB. Wat ook op prijs wordt gesteld is dat Paxton de hele Benelux doorgaat met de trainingen, die soms ook op bijzondere locaties plaatsvinden zoals bij de KNVB en in het Evoluon. De servicepartners van Benefit Security Experts zijn Paxton gecertificeerd installateur.

Noodzaak ICT beveiliging

De ICT (informatie- en communicatietechnologie) branche heeft de laatste jaren een enorme groei en ontwikkeling doorgemaakt en de sturing van systemen binnen organisaties zijn grotendeels afhankelijk van ICT.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Informatieopslag;
 • Interne communicatie via telefonie, e- mail en andere systemen;
 • Computergestuurde productieprocessen.

Organisaties zijn dan ook zeer kwetsbaar als de processen bijvoorbeeld door hackers worden verstoord of stilgelegd en dit kan een grote schadepost tot catastrofale gevolgen hebben. Daarom investeren organisaties jaarlijks enorme bedragen in ICT beveiliging. Door een goede ICT beveiliging minimaliseer je immers de risico’s van het onbevoegd binnendringen in het ICT netwerk.

Uitsluitend interne maatregelen niet voldoende

Voor veel organisaties ligt de focus op de interne beveiligingsmaatregelen en wordt vaak geen aandacht aan de externe risico’s welke de processen kunnen verstoren en een grote impact door directe schade kan hebben voor de organisatie.

Enkele risico’s zijn:

 • Sabotage door kwaadwillende intern of extern;
 • Afpersing door criminelen nadat er bijvoorbeeld een besmette USB stick is geplaatst of door middel van ransomware;
 • Ontbreken security awareness door eigen medewerkers, waardoor kwaadwillende zoals bijvoorbeeld saboteurs of criminelen die informatie willen stelen niet worden herkend.

Binnen veel organisaties kunnen medewerkers en externe medewerkers zich vaak vrij en zonder toezicht bewegen, zoals interieurverzorgers en leveranciers. Daarom is het noodzakelijk dat ook personele en/of technologische aanvullende beveiligingsmaatregelen worden genomen zoals onder andere fysieke controle of een toegangscontrolesysteem.

Complete en betaalbare oplossingen

Benefit Security Experts heeft zich gespecialiseerd in onderzoek van de risico’s welke de processen en continuïteit van uw organisatie kunnen bedreigen. Maar we kunnen u ook voorzien van complete maatwerk beveiligingsoplossingen volledig in het belang van uw organisatie. Wij garanderen u de juiste veiligheidsbalans tussen risico’s, behoefte maatregelen en investeringen.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van personele en/of technologische beveiliging, maar ook voor overige diensten met betrekking tot informatiebeveiliging voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op, we helpen u graag.

Kans woninginbraak in Limburg na Utrecht het hoogst

Het Inboedelverzekering Informatie Centrum (IIC) heeft onderzoek gedaan naar woninginbraken in Nederland. De conclusie was dat de kans op een woninginbraak in Limburg, na de provincie Utrecht het hoogst is. Een mogelijke reden van het relatief hoge aantal inbraken in Limburg is door diverse instanties onderzocht en het is een feit dat inbrekers ‘gauw de landsgrens over kunnen’.

In Nederland is tijdens kerst en oud- en nieuwjaarsdag de kans op een inbraak fors hoger dan in de rest van het jaar. Volgens IIC-hoofdredacteur Simon den Hollander is er dan ‘een verhoogde inbraakkans van 124 procent’.

Criminaliteitsonderzoek door Benefit Security Experts wijst uit, dat er een duidelijke toename van het aantal criminele activiteiten een feit is. In het verleden sprak men in het nieuws van een daling van de criminaliteit, maar de daling was een gevolg van de daling van de aangiftebereidheid van de burger en een achterstand van het afhandelen c.q. niet afhandelen van aangiftes. De bereidheid van de burger om zich te beveiligen neemt toe omdat mensen steeds vaker informatie krijgen over inbraken in de nabije omgeving. 

Fraude, corruptie of witwassen kost bedrijf per geval snel meer dan €100.000

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland heeft te maken gehad met gevallen van fraude, corruptie of witwassen. Deze integriteitsschendingen kosten bedrijven al snel meer dan €100.000 per geval. Dit blijkt uit een onderzoek van EY, waaraan meer dan vijftig grotere Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen. EY presenteert de resultaten in het kader van de Week van de Integriteit, een initiatief van de Nederlandse afdeling van de International Chamber of Commerce (ICC Netherlands).

Data lek is meest voorkomende integriteitsschending

Het lekken van gegevens is met 48% de meest voorkomende integriteitsschending. Opvallend, ondanks het hoge risico hierop geeft een kwart van de respondenten aan dat zij op dit moment geen gegevensbeschermingsbeleid hebben.

Incidenten worden vaak niet gemeld

Veel bedrijven hebben een proces om inbreuken op de integriteit te behandelen (74%), maar een kwart geeft aan dat medewerkers aarzelen om incidenten ook echt te melden en het daarom daadwerkelijk niet doen. Slechts 61% van de respondenten gaf aan dat hun bedrijf de middelen biedt om anoniem inbreuken op de integriteit aan te pakken of te melden.

‘Ook zijn er bedrijven die incidenten niet willen melden om commerciële redenen, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn om klanten te verliezen. Bedrijven zouden meer aandacht moeten besteden aan het creëren van een veilige, maar ook een effectieve omgeving om incidenten te melden. Hiernaast kunnen bedrijven ook meer bewustwording creëren over wanneer medewerkers iets moeten melden en over de mogelijkheden hoe ze dit kunnen doen.’

Fraude en misleiding

Bedrijven worden ook steeds vaker geconfronteerd met allerlei vormen van fraude en misleiding. Phishing bijvoorbeeld. Daarbij proberen criminelen inloggegevens, bijvoorbeeld voor bankzaken, te bemachtigen. Of slamming. Daarbij wordt een telefoonabonnement zonder toestemming overgenomen door een andere aanbieder. Bij acquisitiefraude ontvangt mensen bijvoorbeeld een factuur voor een dienst die niet is geleverd. Vaak krijgen mensen een telefoontje met de vraag of men een bevestiging wil sturen voor een advertentie die niet is geplaatst.

Benefit Security Experts wordt regelmatig ingeschakeld voor forensisch onderzoek van computer apparatuur naar aanleiding van fraude en misleiding. Ook wordt er bij organisaties fysieke maatwerk beveiliging ingezet om het risico van fraude te signaleren en te beperken. Kostbare informatie die onder handbereik ligt en dus ook makkelijk doorgespeeld kan worden naar een concurrent komen we vaak tegen en worden veilig gesteld tijdens een beveiligingsronde.

Een Security Audit of recherche onderzoek is een probaat middel om mogelijke criminaliteit in beeld te brengen. De genoemde vormen van criminaliteit is een aandachtspunt voor bedrijven om standaard op te nemen in het beleid van de organisatie. Hiervoor helpen we opdrachtgevers met het opstellen van een beveiligings beleidsplan, maar ook met het in stand houden van de maatregelen.

Top 10 brandoorzaken bij bedrijven

Menselijke handelen is de belangrijkste oorzaak van bedrijfsbranden in Nederland. En daarmee is het één van de grootse bedreigingen van de bedrijfscontinuïteit in het midden- en kleinbedrijf.

Dat constateert verzekeraar Reaal, na een analyse van brandoorzaken bij bedrijven. Reaal wil ondernemers, tijdens de Nationale Brandpreventieweken, met de top 10 wijzen op de impact van een bedrijfsbrand en tegelijkertijd het belang benadrukken van goede preventieve maatregelen.

Menselijke handelen
Alex de Langen, Unitmanager Schade bij Reaal: “Uit de inventarisatie van onze eigen cijfers blijkt dat menselijke handelen de belangrijkste oorzaak van brand is. Denk hierbij aan ongelukken als gevolg van verkeerd machinegebruik, brand dat ontstaat na het aanrijden van een elektriciteits­voorziening in het magazijn, maar ook het roken van sigaretten en het onzorgvuldig omgaan met brandbare stoffen komen nog steeds veelvuldig voor.”

Na menselijk falen, komt brand als gevolg van ‘elektra’ als belangrijkste brandoorzaak naar boven. Deze branden ontstaan vaak na kortsluiting in verouderde stoppenkasten, maar ook in stopcontacten; bijvoorbeeld door kwalitatief slechte of beschadigde opladers of het onnodig aan laten staan van apparatuur. Wat verder opvalt in de top 10 is dat veel branden ontstaan door ‘externe’ factoren; bijvoorbeeld brand in of bij een naburig pand, maar ook door brandstichting, inbraak of bliksem.

De Langen: “Je kan als ondernemer dus nog zo voorzichtig zijn, je bent toch vaak nog afhankelijk van andere mensen of factoren om je heen. Het is belangrijk dat ondernemers zich hiervan bewust worden. Kijk daarom verder dan je eigen pand en bespreek mogelijke risico’s met aangrenzende ondernemers en/of omwonenden. Vaak zijn er gezamenlijk goede oplossingen te realiseren die veel ellende kunnen voorkomen.”

 • Menselijk handelen
 • Brand Elektra
 • Brandstichting
 • Brand Naburig
 • Bliksem
 • Hennep
 • Brand Broei
 • Brand Dakdekken
 • Montagefouten o.a. zonnepanelen
 • Overige en onbekend

Tips

De Langen: “Bij schade door brand komen veel bedrijven stil te liggen en uiteindelijk gaat 50% van de bedrijven zelfs failliet. Preventieve maatregelen zijn daarom essentieel. Enkele belangrijke tips vind je hier Zie ook de bijlage. Met veel van deze maatregelen kun je direct starten, zonder extra kosten.”