Categorie: Beveiliging

Rookmelders redden levens

De laatste jaren zien gelukkig steeds meer mensen het belang van een goed werkende rookmelder. Inmiddels heeft maar liefst 70 procent van de huishoudens een rookmelder. Het aantal woningen waar de rookmelder werkt is echter met ongeveer 45 procent een heel stuk lager. Wanneer er gekeken wordt of de rookmelder op de goede plek hangt wordt het aantal met 35 procent weer een heel stuk lager. Dit betekent dat er in veel woningen nog werk aan de winkel is om daadwerkelijk een brandveilige situatie te creëren.
 
Wettelijke verplichting rookmelders
 
De noodzaak voor goed werkende rookmelders wordt nog eens extra onderstreept door de verplichting vanuit dat overheid iedere woning vanaf 1 juli 2022 moet beschikken over minimaal één rookmelder per verdieping.
 
Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, met deze aanvulling geeft de overheid gehoor aan het advies van onder meer Brandweer Nederland en gemeenten om rookmelders voor iedere woning in Nederland verplicht te stellen. Aangezien bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook, kan een maatregel als deze mensenlevens redden. De bewoner is in de bestaande bouw verplicht op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) een rookmelder te installeren.
 
Advies Benefit Security Experts
 
Indien u beschikt over een alarmsysteem en u heeft nog geen rookmelders, dan willen we adviseren om rookmelders te koppelen aan het alarmsysteem. Door deze maatregel krijgt u niet alleen een duidelijk akoestisch alarm, maar wordt u ook bij een aansluiting op de alarmcentrale 24/7 gewaarschuwd door professionele centralisten. Bijvoorbeeld ook als u op bezoek of op vakantie bent. De kwaliteit van onze rookmelders is hoogwaardig en voldoet aan de gestelde normen.
 
Het onderhouden en vervangen van batterijen valt onder de zorgplicht. Benefit Security Experts kan u ontzorgen door installatie van bekabeld en draadloze rookmelders en kan de inspectie van de rookmelders binnen het onderhoudscontract meenemen. Zo voorkomt u dat rookmelders na verloop van tijd hinderlijk beginnen te piepen, als de batterijen leeg zijn of dat u vergeet een nieuwe batterij te plaatsen, als deze verwijderd is.
 
Heeft u verder nog vragen? Bel ons dan op tel. 0475-852240 of mail ons info@benefitsecurity.nl

Samenwerking Europese Papier Industrie en Benefit Security Experts

Na inschrijving heeft Benefit Security Experts de opdracht gewonnen door het leveren van een slimme maatwerk oplossing. De opdrachtgever heeft gekozen voor de oplossing die specifiek was afgestemd op de industriële activiteiten van de organisatie. Niet alleen  op het gebied van de combinatie Safety – Security maar ook voor en het stroomlijnen van de logistieke processen op de locatie.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie op het gebied van industriële oplossingen? Bel ons dan vrijblijvend op 0475-85 2240

Samenwerking huid.th en Benefit Security Experts

Totaaloplossing Safety en Security mogen ontwikkelen en implementeren voor huid.th aan de Zuiderpoort 2 in Echt.
Huid.th is in 2007 opgericht en sindsdien uitgegroeid tot een breed georiënteerd centrum in medische en cosmetische huidzorg. Het team bestaat uit HBO-geschoolde huidtherapeuten en een medisch schoonheidsspecialist, ieder met specifieke specialisaties binnen het vakgebied.
Benefit Security Experts en Huid.th streven gezamenlijk naar de hoogste standaard op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
Wij danken huid.th voor het vertrouwen en wensen het team veel succes met deze mooie onderneming op een centrale locatie.
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie? Bel ons dan vrijblijvend op 0475-85 2240.

Tijdelijke beveiliging in de vakantieperiode

Mensen willen met een veilig gevoel op vakantie in de wetenschap dat er 24/7 of op de afgesproken tijden toezicht wordt gehouden op hun kostbare bezit.

In september 2021 spreken we van een bijzonder druk jaar voor tijdelijke projecten in de vakantieperiode.

Ad-hoc evenementen, controlerondes, openen- en sluiten van objecten, installatie alarmsystemen, installatie/levering camerasystemen. Van Nederland, België tot Spanje (Ibiza) kreeg Benefit Security Experts aanvragen.

Ondanks de vakantieperiode zijn opdrachten ingevuld en zijn zaken door onze 24/7 servicedienst voortvarend opgepakt.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie? Bel ons dan vrijblijvend op 0475-85 2240 of check onze website: https://benefitsecurity.nl/oplossingen-beveiligingsadvies-beveiliging-veiligheid-limburg-nederland/bedrijven-instellingen/tijdelijke-beveiliging/

Beveiliging hoofdingang zorginstelling

In samenwerking met het projectteam en de landschapsarchitect een totaaloplossing in beveiliging  mogen ontwikkelen voor een toonaangevende zorginstelling in Nederland.

Realisatie en integratie beveiliging en processen nieuwe ingang hoofdlocatie. Binnen de gestelde projectplanning een totaaloplossing mogen ontwikkelen en implementeren. Beveiligingsplan met Organisatorische, Bouwkundige en Elektronische (OBE)maatregelen. De beveiligingsmaatregelen zijn optisch geïntegreerd in de omgeving door de toepassing van natuurlijke materialen.

Wij danken het team voor de fijne samenwerking.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie? Bel ons dan vrijblijvend op 0475-85 2240

Maatwerk beveiliging in onderwijs

Tijdens de meivakantie 3 scholencomplexen voorzien van maatwerk beveiligingsoplossingen van diensten en technologie.
Onze kracht, een goede voorbereiding en een top team, resulteert dat de gestelde deadline binnen de strenge kwaliteitsnormen is gehaald!
 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw organisatie? Bel ons dan vrijblijvend op 0475 – 85 2240

Maatwerk beveiligingsoplossing historisch complex Horne Quartier

Beveiligingsoplossing ontwikkeld en geïmplementeerd voor het complex Horne Quartier in Weert. Het beveiligen van historische gebouwen is een expertise dat Benefit Security Experts al jaren als geen ander beheerst. Wij besteden tijdens de voorbereidingen en implementatie aandacht aan het in stand houden van de kwaliteit van de historische gebouwen. Wij denken mee met onze opdrachtgevers en doen er alles aan om het project binnen het gestelde tijdspad volledig functioneel op te leveren.

Een historische mijlpaal voor Weert. Zo mag de geplande transformatie van de voormalige KMS naar een multifunctionele campus zeker gekwalificeerd worden. Stichting Horne Quartier investeert miljoenen om de komende vijf jaar pleinen te creëren waar zich bedrijven en instellingen op het gebied van sport, educatie, zorg en ontwikkeling gaan vestigen.

We zijn trots op het resultaat en danken onze opdrachtgever voor de gunning van dit mooie project en wensen hun veel succes met de ontwikkeling en implementatie.

Innovatieve maatwerk beveiligingsoplossing voor Volvo Rutten Echt

Benefit Security Experts heeft zorg mogen dragen voor de beveiligingsoplossing van de nieuwe vestiging van Volvo Rutten in Echt. Er is niet alleen gedacht aan beveiliging, maar ook de optische aspecten zijn in het ontwerp van het beveiligingsplan meegenomen.

Volvo Rutten Echt maakt onderdeel uit van de Volvo Rutten Groep. De Rutten Groep bestaat, met haar drie vestigingen in de regio Limburg en Brabant, uit gespecialiseerde bedrijven op het gebied van (auto)mobiliteit.

We danken Volvo Rutten voor het vertrouwen en wensen hun veel succes op de prachtige nieuwe locatie naast de A73.

AANHOUDING OP HETERDAAD BIJ SCHADENET BECKERS OP DE BERK IN ECHT

In de nacht van donderdag 01 april op vrijdag 02 april rond 01.30 uur ontving de alarmcentrale een inbraakmelding op het terrein van Schadenet Beckers in Echt. Door activering van de terreindetectie in combinatie met live camerabeelden werden 2 personen op het terrein gedetecteerd en de camerabeelden live doorgezet naar de politie meldkamer. De politie was snel ter plaatse en verkreeg toegang tot het terrein door de mobiele surveillant die ter plaatse kwam. De politie heeft op het terrein 1 verdachte op heterdaad aangehouden.

Benefit Security Experts verzorgd op bedrijventerrein de Berk de beveiliging door middel van geavanceerd collectief cameratoezicht en alarmopvolging bij criminele activiteiten door de politie en mobiele surveillant.

Eerder was er ook al een aanhouding op heterdaad naar aanleiding van een inbraak bij een opdrachtgever van Benefit Security Experts op de bedrijventerrein de Berk in Echt.

Beveiligingsbedrijven doen Tweede Kamer voorstellen voor samenwerking met politie

De Nederlandse Veiligheidsbranche heeft de Tweede Kamer concrete voorstellen gedaan om de samenwerking tussen politie en particuliere beveiligingsbedrijven te verbeteren. Volgens de branchevereniging is dit dringend nodig: “De taak waar de politie voor staat, zeker met het oog op ondermijning, georganiseerde misdaad en corona, is zeer omvangrijk. Meer en betere samenwerking met de beveiligingsbranche kan helpen die taak uitvoerbaar te houden”, aldus Ard van der Steur, voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Het is de kunst uitdagingen gezamenlijk het hoofd te bieden, zegt Van der Steur, Uitgangspunt blijft echter dat ieder samenwerkt vanuit zijn eigen rol “en dat het geweldsmonopolie bij de politie berust”.

Concrete mogelijkheden voor meer samenwerking ziet de Nederlandse Veiligheidsbranche op het gebied van informatiedeling, waarmee in andere Europese landen positieve ervaringen zijn opgedaan. “De 30.000 beveiligers kunnen als ogen en oren van de politie gebruikt worden.” Van belang is wel dat die informatiedeling dan twee kanten opgaat. Particuliere onderzoeksbureaus kunnen een belangrijke rol spelen bij het (ook internationaal) opsporen van bijvoorbeeld vermiste veroordeelden. Een eerder gehouden, succesvolle pilot op dit gebied, verdient volgens de Nederlandse Veiligheidsbranche zeker een vervolg.

Politie en beveiligingsbedrijven zouden ook meer kunnen samenwerken bij de werving van nieuwe medewerkers. Met de Koninklijke Marechaussee heeft de veiligheidsbranche al afspraken om gezamenlijk te gaan werven. Zulke afspraken zou de branche ook met de politie willen maken. Wie bij de politie wil werken, maar nog niet aan de kwalificaties voldoet, zou bijvoorbeeld eerst in de beveiliging aan de slag kunnen om zich dan na enige jaren – met een streepje voor – alsnog bij de politie te kunnen melden.

Ook bij de modernisering van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR) kan samenwerking tussen politie en bedrijfsleven vruchten afwerpen.

Op het gebied van het bewaken en beveiligen van personen die ernstig bedreigd worden, zien de beveiligingsbedrijven voor zichzelf een belangrijke ondersteunende rol, juist nu blijkt dat de politie door het toenemende aantal aanvragen op dit gebied overbelast dreigt te raken.

Dat geldt ook voor de beveiliging van evenementen als die straks weer mogelijk worden. De politie heeft eerder te kennen gegeven zich verder te willen terugtrekken uit de beveiliging van evenementen en horeca. Particuliere bedrijven kunnen – mits ze de huidige crisis goed doorkomen – die rol overnemen. Voorwaarde is wel dat het aantal evenementen is afgestemd op de beschikbare capaciteit voor beveiliging.

Ard van der Steur wijst daarbij wel op het grotere ‘risicoprofiel’ dat dan ontstaat voor beveiligingsbedrijven. Bij horeca-, evenementen- en ook bij winkelbeveiliging is het belangrijk dat de politie snel beschikbaar is als zaken escaleren. “Opvolging door de politie ten aanzien van drugs, geweld en (vuur)wapens is essentieel en kan en moet veel beter.”