Auteur: Benefit

Monitoring Tool COVID-19

Monitoring Tool COVID-19

Door de coronacrisis wordt het steeds zwaarder om als ondernemer of organisatie te overleven. Daarbij komt ook nog eens de verantwoording om op locatie medewerkers, klanten en bezoekers te beschermen tegen COVID-19.

Veel organisaties zijn zich bewust van de grote gevolgen als er een besmetting op locatie plaats zal vinden.

Vragen leiden tot oplossingen

Vragen die men zich onder andere kan stellen zijn:

 • Hoe kan ik het maximaal aantal bezoekers op locatie doorlopend in de gaten houden;
 • Hoe kan ik mijn collega’s en klanten beschermen tegen COVID-19;
 • Hoe kan ik door alle verplichtingen zoals bezoekers tellen, afstand houden, informatie gesprek etc. nog mijn zaak runnen.

Om deze zaken te monitoren door middel van de inzet van extra personeel is erg kostbaar. Het ‘nieuwe normaal’ maakt  het er allemaal niet makkelijker op in onze samenleving.

De Monitoring Tool COVID-19  is de oplossing om ondernemers te ontzorgen zodat deze meer tijd hebben om te ondernemen.

Mogelijkheden voor iedere branche

De Monitoring Tool COVID-19 kan modulair naar behoefte uitgewerkt worden voor horeca ondernemingen, winkels, scholen, kantoorgebouwen, zorginstanties, overheidsgebouwen et cetera.

Mogelijkheden Monitoring Tool COVID-19:

 • Automatische monitoring bezoekersaantallen;
 • Digitale Actuele Weergave Smart Box;
 • Diverse Smart camera toepassingen:
  • Meerdere apparaten op 1 locatie;
  • Automatisch tellen van personen;
  • Mondkapjes detectie;
  • Detectie temperatuurverhoging bij personen;
  • Additionele beeldopname.
 • Full HD information desk monitoren;
 • Systeem kan op basis van maatwerk uitgebreid worden, bijvoorbeeld met beveiligingscamera’s;
 • Veilige locatie herkenbaar door gratis preventie sticker;
 • Ontzorging door gebruiksklare oplevering.

Wilt u meer informatie over uw mogelijkheden? Bel dan 0475-852240 of mail info@benefitsecurity.nl

Implementatie COVID-19 Safety & Security plan voor Speciaal Onderwijs

Hoe ga je om met verschillende onderwijsinstellingen met verschillende doelgroepen? Voor diverse onderwijsinstellingen in het speciaal onderwijs (SO) een maatwerk COVID-19 Safety en Security plan ontwikkeld en aanvullende diensten geleverd.

Benefit Security Experts helpt in goed overleg met het vaststellen van een beleid dat naadloos aansluit aan de landelijke richtlijnen van SO en de realisatie van een veilige leer en werkomgeving. Dit doen we altijd in samenwerking met medewerkers in de organisatie of door middel van de ondersteuning door professionals die de organisatie volledig ontzorgen.

Wilt u informatie hoe we uw doelstellingen kunnen realiseren? Bel dan nu 0475-85 2240.

Start Speciaal Basis onderwijs en Speciaal Onderwijs 11 mei 2020

Bent u voorbereid?

11 mei 2020 start het onderwijs en is er een protocol voor het Basis Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs (SBAO) en Speciaal Onderwijs (SO) samen met de overheid opgesteld.Het protocol omvat richtlijnen waaraan een school dient te voldoen.
 
We willen adviseren dat de schoolleiding met haar medewerkers het protocol goed in de praktijk zal brengen.In deze onzekere tijden is er het risico dat er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van medewerkers en leerlingen/cliënten in het beding komt.
 
Denk hierbij aan directe risico factoren zoals onvoorzichtige ouders, familieleden, bezoekers en derden die de gebouwen willen betreden.
 
De schoolleiding zal er alles aan moeten doen om corona besmetting te voorkomen, omdat een besmetting direct gevolgen zal hebben voor de school.
 
Bij beschermende maatregelen kunt u onder andere denken aan het naleven van de algemene richtlijnen van het RIVM. Bijvoorbeeld fysiek contact, 1,5 meter afstand, samenscholingen, hygiëne maatregelen, et cetera.

Belangrijk is dat een school zich ervan bewust zal zijn dat toezicht en handhaving, zeker in het begin, strikt uitgevoerd dient te worden en het risico van incidenten bij het niet naleven van protocollen groot is.

Benefit Security Experts BV en onze ervaren servicepartners kunnen u helpen met het vaststellen van een gedegen beleid dat gedragen zal worden door de gehele organisatie.

Tevens ontzorgen we scholen met  de ontwikkelingen van werkinstructies en inzet van ervaren beveiligers. Professionals die opgeleid zijn om de- escalerend op te treden en zorg zullen dragen voor naleving van het beleid. De inzet kan tijdelijk in de opstartfase, maar ook voor de langere termijn.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw school? Bel dan nu 0475-85 2240 of mail ons info@benefitsecurity.nl

Samen sterk bij de aanpak van de coronacrisis

De medewerkers en servicepartners van Benefit Security Experts BV blijven zich in deze uitzonderlijke periode inzetten. Ons doel is onze samenleving zo goed mogelijk te ondersteunen bij het creëren en borgen van veiligheid. We volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus (officieel COVID-19) en de communicatie van het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst. En anticiperen direct op de maatregelen.

Wellicht is het bekend dat de beveiligingsbranche aangeduid is als vitale sector. Hierdoor zal, zelfs bij verdergaande overheidsmaatregelen, Benefit Security Experts en haar servicepartners de dienstverlening bij opdrachtgevers kunnen blijven voortzetten.

We worden als zovelen geconfronteerd met de crisis doordat diverse evenementen en projecten over de grens door de maatregelen zijn vervallen, maar we gaan door! Bij diverse opdrachtgevers in de zorg en onderwijs zijn we actief als security manager, adviseur of lid van het crisis management team. Tevens zetten we (persoon) beveiligers in voor handhaving van de orde. Hierbij ondersteunen we organisaties om onnodige risico’s te voorkomen, maar ook om wendbaar te kunnen optreden en accuraat te reageren op veranderingen.  Bij Benefit Security Experts zijn we continu bezig met de voorbereiding op verregaande scenario’s.

We zijn ons ook ervan bewust dat als we langzaam weer terug gaan naar de normale situatie, dit veilig en terdege voorbereid zal moeten worden. Hiermee zijn we inmiddels aan de slag gegaan.

Het installeren van nieuwe beveiligingsinstallaties en brandmeldinstallaties gaat ook in deze periode, vaak in lege gebouwen, gewoon door. We zorgen door middel van service en onderhoud dat alle installaties 24/7 blijven functioneren. Het beschermen van medewerkers, eigendommen en bedrijfscontinuïteit is hierbij ons hoogste doel.

Als we zien hoe mensen om ons heen in de zorg, onderwijs en de beveiliging zich dag en nacht inzetten in deze zware tijd zijn we oprecht trotser dan ooit op deze professionals in onze samenleving. We willen alle hulpverleners van harte bedanken voor jullie inzet in deze moeilijke tijden!

We moeten ons met zijn allen blijven realiseren dat de situatie waarmee de wereld en Nederland nu wordt geconfronteerd ongekend is en hopen dat de zakelijke en persoonlijke gevolgen voor u tot een minimum worden beperkt.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet,

Bert Nottelman RSE

Directeur Benefit Security Experts

Camerabeveiliging onderwijsinstelling

Het installeren van nieuwe beveiligingsinstallaties en brand- meldinstallaties gaat ook in deze bijzondere periode, vaak in lege gebouwen, gewoon door.

Voor een grote onderwijsinstelling op basis van een maatwerk beveiligingsplan een nieuw hoogwaardig IP cameraproject  opgeleverd. Uiteraard zijn de werkzaamheden conform de richtlijnen van het RIVM uitgevoerd.

Het nieuwe ontwerp van de borden van Benefit Security Experts hier voor het eerst opgehangen.

We danken de opdrachtgever voor deze mooie opdracht en zijn er trots op dat steeds meer toonaangevende organisaties de keuze maken voor Benefit Security Experts.

Wil u meer informatie over uw mogelijkheden? Klik dan hier.

 

Grescollege kiest voor Benefit Security Experts

Benefit Security Experts heeft de opdracht voor de beveiliging van het Grescollege gewonnen. Een uniek project waar we bijzonder trots op zijn. De maatwerk oplossing die voor de opdrachtgever door Benefit Security Experts is ontwikkeld, bestaat uit een intelligente camera beveiligingsoplossing die optisch is aangepast aan de industriële uitstraling van de voormalige fabriek.

De Greswarenfabriek in Reuver is één van de oudste industriële gebouwen in Noord-Limburg en tegelijkertijd de grootste. De gemeente Beesel heeft in mei 2014 de Greswarenfabriek als industrieel erfgoed op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

In de zelfstandige gemeente (Beesel) heeft de fabriek, waarvan de oudste delen dateren uit 1880, een herbestemming gekregen naar vmbo-school met diverse andere functies die in de vorm van een partnership met maatschappelijke partijen zijn vormgegeven, waaronder een sociaal restaurant met dagbesteding.

Heeft u interesse in de mogelijkheden van unieke maatwerk camera beveiligingsoplossingen? Klik dan op de link voor meer informatie.

Onderhoudsplan beveiliging en veiligheid

-GRATIS SITUATIESCAN-
De Nederlandse economie wordt hard geraakt door het Coronavirus en gaat een zware tijd tegemoet. Veel ondernemingen en instellingen worden gedwongen om de organisatie opnieuw in te richten met als doel de efficiency te verbeteren en kosten te reduceren.
 
Benefit Security Experts gaat ondernemers en instellingen in deze zware tijden helpen. Het doel is dat u zich u zich volledig kunt richten op uw kernactiviteiten. Omdat u meer tijd zult overhouden, kan uw omzet groeien en zullen kosten dalen. Hierdoor heeft u meer tijd en financiële middelen ter beschikking, die u kunt investeren in uw organisatie en processen.
 
Tijdelijk bieden we ondernemers in Limburg GRATIS een DIGITALE situatie scan, inclusief adviesrapport aan (bedrijfsbezoeken zijn tot nader bericht RIVM richtlijnen uitgesteld).

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden, check dan nu onze website.

 

Maatregelen coronavirus bij Benefit Security Experts

Benefit Security Experts volgen nauwlettend de ontwikkelingen rondom het coronavirus (officieel COVID-19) en de communicatie van het RIVM en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst.

Belangrijk dat mensen geen eigen beleid ontwikkelen of social media volgen, maar de aanwijzing opvolgen van het RIVM . We kunnen niet garanderen dat het coronavirus zich in onze werkomgeving niet zal verspreiden, maar we willen de kans dat dit kan gebeuren zo veel mogelijk beperken.

Benefit Security Experts adviseert de aanwijzingen van de overheid op te volgen en zal dit ook uitdragen naar haar servicepartners en maximaal kijken wat we kunnen doen voor het creëren van een veilige werkomgeving. Hiervoor zullen onze medewerkers en servicepartners zich ook moeten conformeren aan de richtlijnen om besmetting te voorkomen.

Als er zich een besmetting voordoet op één van onze klantlocaties of als één van onze medewerkers in quarantaine moet, dan is het protocol van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst leidend.

Deze situatie heeft impact op iedereen in onze samenleving. We hopen op ieders begrip en medewerking om samen met elkaar deze moeilijke tijd te doorstaan.

Cameratoezicht met video verificatie heeft de toekomst

Vandaag na een onderzoek van de mogelijkheden van cameratoezicht met video verificatie bij Europese organisaties.

Omdat we ons steeds verder willen specialiseren contact gelegd met organisaties in de USA. Zeer interessante mogelijkheden beveiligd cameratoezicht met video verificatie voor industriële complexen, verzamelgebouwen, bedrijventerreinen en woonwijken met een verhoogd risico. Nu aan de slag voor de best mogelijke oplossing voor Nederland, Duitsland en België.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor organisaties, instellingen en particulieren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Webwinkels van buiten Europa verkopen veel onveilige spullen

Onlangs publiceerde Dagblad de Limburger een artikel ‘Webwinkels van buiten Europa verkopen veel onveilige spullen’. De consumentenbond geeft een waarschuwing voor veel onveilige spullen die consumenten online kopen bij webshops buiten Europa.

De Consumentenbond heeft samen met vijf andere organisaties uit Europa onderzoek gedaan naar de veiligheid van producten die te bestellen zijn bij webwinkels buiten de EU. Tezamen bestelden de onderzoekers ongeveer 250 spullen online.

De uitkomst? Met 165 van de 250 spullen bleek wat mis te zijn. Men spreekt onder andere ook over rookmelders die niet afgaan.

De Consumentenbond reageert geschokt op de uitkomsten. Twee derde van de onderzochte producten zou volgens de consumentenorganisatie niet in de winkel mogen liggen. „Consumenten realiseren zich onvoldoende dat ze spullen kopen van aanbieders die zich niet aan de Europese regels houden. Daardoor lopen ze enorme risico’s”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond.

Beveiliging is een serieuze zaak en daarom wilt u de zekerheid hebben dat een betrouwbaar beveiligingssysteem jarenlang 24/7 zal functioneren. Als onafhankelijk adviseur en totaalleverancier in beveiliging en veiligheid worden we daarom steeds vaker ingeschakeld. Ook als consumenten worden geconfronteerd met alarmsystemen en camerasystemen die niet werken als het hoort.

Overweegt u de aanschaf van een alarmsysteem en wilt u verder geholpen worden met waardevolle tips hoe u een slechte investering kunt voorkomen? Neem dan nu contact met ons op via het contactformulier en we sturen u de tips vrijblijvend via mail op:

https://benefitsecurity.nl/contact-benefit-security-experts-beveiliging-veiligheid-limburg-nederland/

Wilt u liever persoonlijk contact? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via tel. 0475 85 2240.