Veiligheid zorg instellingen

LVoor 2 grote zorginstellingen op basis van een risico analyse het veiligheidsprotocol voor externe leveranciers ontwikkeld. Vandaag gestart met de implementatie (opleiding trainers van de zorginstelling en interne communicatie). In het protocol zijn de processen en administratie voor de norm van veilig werken opgenomen. In de veiligheidsinstructie staat de norm beknopt en duidelijk verwoord.
 
Gezien de ontwikkelingen in onze maatschappij is het noodzakelijk om de veiligheid binnen zorginstellingen te borgen.
Maatwerk is hierin belangrijk omdat veel zorginstellingen verschillende activiteiten en risico’s hebben.
 
Wilt u meer informatie over onze totaaloplossingen omtrent Safety en Security? Bel ons dan vrijblijvend op 0475-852240