Start Speciaal Basis onderwijs en Speciaal Onderwijs 11 mei 2020

Bent u voorbereid?

11 mei 2020 start het onderwijs en is er een protocol voor het Basis Onderwijs, Speciaal Basisonderwijs (SBAO) en Speciaal Onderwijs (SO) samen met de overheid opgesteld.Het protocol omvat richtlijnen waaraan een school dient te voldoen.
 
We willen adviseren dat de schoolleiding met haar medewerkers het protocol goed in de praktijk zal brengen.In deze onzekere tijden is er het risico dat er situaties ontstaan waarbij de veiligheid van medewerkers en leerlingen/cliënten in het beding komt.
 
Denk hierbij aan directe risico factoren zoals onvoorzichtige ouders, familieleden, bezoekers en derden die de gebouwen willen betreden.
 
De schoolleiding zal er alles aan moeten doen om corona besmetting te voorkomen, omdat een besmetting direct gevolgen zal hebben voor de school.
 
Bij beschermende maatregelen kunt u onder andere denken aan het naleven van de algemene richtlijnen van het RIVM. Bijvoorbeeld fysiek contact, 1,5 meter afstand, samenscholingen, hygiëne maatregelen, et cetera.

Belangrijk is dat een school zich ervan bewust zal zijn dat toezicht en handhaving, zeker in het begin, strikt uitgevoerd dient te worden en het risico van incidenten bij het niet naleven van protocollen groot is.

Benefit Security Experts BV en onze ervaren servicepartners kunnen u helpen met het vaststellen van een gedegen beleid dat gedragen zal worden door de gehele organisatie.

Tevens ontzorgen we scholen met  de ontwikkelingen van werkinstructies en inzet van ervaren beveiligers. Professionals die opgeleid zijn om de- escalerend op te treden en zorg zullen dragen voor naleving van het beleid. De inzet kan tijdelijk in de opstartfase, maar ook voor de langere termijn.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor uw school? Bel dan nu 0475-85 2240 of mail ons info@benefitsecurity.nl