Rookmelders redden levens

De laatste jaren zien gelukkig steeds meer mensen het belang van een goed werkende rookmelder. Inmiddels heeft maar liefst 70 procent van de huishoudens een rookmelder. Het aantal woningen waar de rookmelder werkt is echter met ongeveer 45 procent een heel stuk lager. Wanneer er gekeken wordt of de rookmelder op de goede plek hangt wordt het aantal met 35 procent weer een heel stuk lager. Dit betekent dat er in veel woningen nog werk aan de winkel is om daadwerkelijk een brandveilige situatie te creëren.
 
Wettelijke verplichting rookmelders
 
De noodzaak voor goed werkende rookmelders wordt nog eens extra onderstreept door de verplichting vanuit dat overheid iedere woning vanaf 1 juli 2022 moet beschikken over minimaal één rookmelder per verdieping.
 
Deze verplichting bestaat al sinds 2003 voor nieuwbouwhuizen, met deze aanvulling geeft de overheid gehoor aan het advies van onder meer Brandweer Nederland en gemeenten om rookmelders voor iedere woning in Nederland verplicht te stellen. Aangezien bij brand de meeste slachtoffers vallen door het inademen van rook, kan een maatregel als deze mensenlevens redden. De bewoner is in de bestaande bouw verplicht op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) een rookmelder te installeren.
 
Advies Benefit Security Experts
 
Indien u beschikt over een alarmsysteem en u heeft nog geen rookmelders, dan willen we adviseren om rookmelders te koppelen aan het alarmsysteem. Door deze maatregel krijgt u niet alleen een duidelijk akoestisch alarm, maar wordt u ook bij een aansluiting op de alarmcentrale 24/7 gewaarschuwd door professionele centralisten. Bijvoorbeeld ook als u op bezoek of op vakantie bent. De kwaliteit van onze rookmelders is hoogwaardig en voldoet aan de gestelde normen.
 
Het onderhouden en vervangen van batterijen valt onder de zorgplicht. Benefit Security Experts kan u ontzorgen door installatie van bekabeld en draadloze rookmelders en kan de inspectie van de rookmelders binnen het onderhoudscontract meenemen. Zo voorkomt u dat rookmelders na verloop van tijd hinderlijk beginnen te piepen, als de batterijen leeg zijn of dat u vergeet een nieuwe batterij te plaatsen, als deze verwijderd is.
 
Heeft u verder nog vragen? Bel ons dan op tel. 0475-852240 of mail ons info@benefitsecurity.nl