Fraude, corruptie of witwassen kost bedrijf per geval snel meer dan €100.000

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland heeft te maken gehad met gevallen van fraude, corruptie of witwassen. Deze integriteitsschendingen kosten bedrijven al snel meer dan €100.000 per geval. Dit blijkt uit een onderzoek van EY, waaraan meer dan vijftig grotere Nederlandse bedrijven hebben deelgenomen. EY presenteert de resultaten in het kader van de Week van de Integriteit, een initiatief van de Nederlandse afdeling van de International Chamber of Commerce (ICC Netherlands).

Data lek is meest voorkomende integriteitsschending

Het lekken van gegevens is met 48% de meest voorkomende integriteitsschending. Opvallend, ondanks het hoge risico hierop geeft een kwart van de respondenten aan dat zij op dit moment geen gegevensbeschermingsbeleid hebben.

Incidenten worden vaak niet gemeld

Veel bedrijven hebben een proces om inbreuken op de integriteit te behandelen (74%), maar een kwart geeft aan dat medewerkers aarzelen om incidenten ook echt te melden en het daarom daadwerkelijk niet doen. Slechts 61% van de respondenten gaf aan dat hun bedrijf de middelen biedt om anoniem inbreuken op de integriteit aan te pakken of te melden.

‘Ook zijn er bedrijven die incidenten niet willen melden om commerciële redenen, omdat ze bijvoorbeeld bang zijn om klanten te verliezen. Bedrijven zouden meer aandacht moeten besteden aan het creëren van een veilige, maar ook een effectieve omgeving om incidenten te melden. Hiernaast kunnen bedrijven ook meer bewustwording creëren over wanneer medewerkers iets moeten melden en over de mogelijkheden hoe ze dit kunnen doen.’

Fraude en misleiding

Bedrijven worden ook steeds vaker geconfronteerd met allerlei vormen van fraude en misleiding. Phishing bijvoorbeeld. Daarbij proberen criminelen inloggegevens, bijvoorbeeld voor bankzaken, te bemachtigen. Of slamming. Daarbij wordt een telefoonabonnement zonder toestemming overgenomen door een andere aanbieder. Bij acquisitiefraude ontvangt mensen bijvoorbeeld een factuur voor een dienst die niet is geleverd. Vaak krijgen mensen een telefoontje met de vraag of men een bevestiging wil sturen voor een advertentie die niet is geplaatst.

Benefit Security Experts wordt regelmatig ingeschakeld voor forensisch onderzoek van computer apparatuur naar aanleiding van fraude en misleiding. Ook wordt er bij organisaties fysieke maatwerk beveiliging ingezet om het risico van fraude te signaleren en te beperken. Kostbare informatie die onder handbereik ligt en dus ook makkelijk doorgespeeld kan worden naar een concurrent komen we vaak tegen en worden veilig gesteld tijdens een beveiligingsronde.

Een Security Audit of recherche onderzoek is een probaat middel om mogelijke criminaliteit in beeld te brengen. De genoemde vormen van criminaliteit is een aandachtspunt voor bedrijven om standaard op te nemen in het beleid van de organisatie. Hiervoor helpen we opdrachtgevers met het opstellen van een beveiligings beleidsplan, maar ook met het in stand houden van de maatregelen.