Privacywet AVG niet minder streng voor MKB-ers en ZZP-ers

Het midden- en kleinbedrijf en zzp-ers hoeven niet te rekenen op een uitzonderingspositie of zelfs maar een lichter regime bij de handhaving van de nieuwe Europese privacywet GDPR, die 25 mei van kracht wordt. Dit meldt het FD.

Gezien de kosten en lasten hadden ondernemers om vrijstelling gevraagd voor enkele van de verplichtingen. De Autoriteit Persoonsgegevens, die in Nederland handhaaft op de nieuwe wet, wil hier echter niet in meegaan.

Hoge kosten

Secretaris ICT

David de Nood van MKB-Nederland schat dat de wet het hele Nederlandse bedrijfsleven tot 1,4 miljard euro extra per jaar gaat kosten aan nalevingsuitgaven. Alleen al het registeren van welke persoonsgegevens ze hebben, wat ze ermee doen, wanneer ze worden weggegooid en hoe ze zijn beveiligd gaat zo’n 500 miljoen euro per jaar kosten, aldus berekeningen van SIRA Consulting. Mede daarom kwam er een vrijstellingsclausule in de wet voor bedrijven met minder dan 250 werknemers. Die hoeven niet aan de registerplicht te voldoen, tenzij ze potentieel gevoelige informatie verwerken. Beveiligingsbedrijven zouden om die reden al niet voor vrijstelling in aanmerking komen.

Maar volgens MKB Nederland komt in principe geen enkel bedrijf in aanmerking voor de vrijstelling. Het bijhouden van een klantenbestand of personeelsadministratie verplicht al tot het bijhouden van het register, zelfs als het om een eenmansbedrijf gaat.