Beveiligingsadvies door uw Interim en project Security Manager

Een Security Manager tegen aantrekkelijke investeringen

De hedendaagse Security Manager is niet meer vergelijkbaar met de vroegere gepensioneerde politieagent. Door de doorlopende ontwikkelingen in de branche is de behoefte toegenomen aan een goed opgeleide en ervaren professional met verstand van zaken en oog voor detail welk handelt in uw belang.

Voor organisaties is het vaak een kostbare zaak om een Security Manager in dienst te nemen. Zeker als de beveiligingsmaatregelen volledig zijn ingericht spreken we in de regel niet meer van een full- time functie. Wij kunnen door minimale overheadkosten tegen aantrekkelijke investeringen zorg dragen voor professioneel project- en interim management. Graag helpen we u met onafhankelijk beveiligingsadvies om de beveiliging (Security), veiligheid (Safety) en integriteit binnen uw organisatie op elkaar af te stemmen en te verbeteren.

We hebben tevens Security Managers /Register Security Experts ter beschikking welke een brede ervaring hebben met aanvullende en/of ondersteunende management werkzaamheden in Nederland. We helpen u graag onder anderen met aanbestedingen, inrichting beveiligingsorganisatie, opstellen jaarbudget en ontwikkelling van werkinstructies. Graag helpen we u met de gerichte inzet van onze ervaren en gemotiveerde Security Managers.

Project Security Manager

Op basis van een tijdelijke inzet, bijvoorbeeld bij een tijdelijke dreiging van buitenaf of tijdens evenementen kan Benefit Security Experts u ondersteunen door middel van project management in het openbare of private gebied. Op basis van de behoefte en/ of vergunning worden de beveiligingsmaatregelen bepaald of een maatwerk beveiligingsplan ontwikkeld inclusief alle benodigde componenten. Indien gewenst kijken we graag naar uw budget. Wellicht zijn er mogelijkheden om uw kosten te reduceren door de realisatie van de juiste veiligheidsbalans voor uw organisatie.

Interim Security Manager

De Interim Security Manager van Benefit Security Experts wordt voor een aantal uur per dag, week, maand of zelfs per jaar aan uw onderneming beschikbaar gesteld en kan uw organisatie ondersteunen bij alle zaken met betrekking tot veiligheid en beveiliging. Dit kan op tijdelijke basis ter vervanging van uw Security Manager, maar het is ook een mogelijkheid om de Security Manager op structurele basis of op basis van een abonnement in te zetten. De interim Security Manager handelt volledig in het belang van uw organisatie, waardoor kosten vaak gereduceerd kunnen worden.

Security Manager bedrijventerreinen, winkelcentra en woonwijken

Uit onderzoek van Benefit Security Experts is naar voren gekomen dat er een duidelijke behoefte is aan een veilig bedrijventerrein, winkelcentra of woonwijk maar dat de realisatie ervan door de initiatiefnemers wordt ervaren als een intensieve, kostbare en tijdrovende bezigheid. Daarbij komt dat de beveiligingsmarkt zich de laatste jaren doorlopend blijft ontwikkelen op het gebied van beveiligingsdiensten- en technologie. Criminelen worden steeds slimmer en de beveiligingsmaatregelen zullen dan ook steeds slimmer en efficiënter ingezet moeten worden. Om aan uw behoefte te voldoen kan Benefit Security Experts u ondersteunen met de Security Manager bedrijventerreinen en/ of winkelcentra, Graag helpen we met de exploitatie, kwaliteit en continuïteit van de beveiliging van uw bedrijventerrein, winkelcentra of woonwijk of desgewenst de gehele regio!

Onze werkzaamheden volledig in uw belang (Benefit)

In goed overleg stellen we de specifieke aandachtspunten voor U op volledig in uw belang. Dit doen we op basis van de risico’s, dreigingen, interne, externe criminaliteit en andere zaken. Vervolgens ontwikkelen we de basis voor uw security beleid en uw beveiligingsorganisatie. Afhankelijk van uw behoefte en wensen kan een Security Manager taken uit handen nemen. Variërend van ontwikkeling van maatwerk instructies, training en opleiding, tot controle en audits, maar denk ook aan zaken als:

 • Opzetten en implementatie van uw beveiligingsbeleid;
 • Advies over informatiebeveiliging;
 • Adviseren en implementeren van toegangscontrole, controle afvoer van goederen, incidentenregistratie; sleutelbeheer, visitatie en tassencontrole, alcohol- en drugsbeleid en cameraplannen;
 • Screening en pre- employment onderzoek van nieuw personeel;
 • Meten van effectiviteit van uw beveiligingsafdeling of uw externe beveiligingsbedrijf;
 • Externe contacten met branchegenoten, hulpdiensten, overheden en anderen;
 • Opzetten van algemene en specifieke beveiligingsprocedures;
 • Advies over persoonlijke beveiliging van bijvoorbeeld directie;
 • Opzetten of aansturen van een beveiligingsafdeling;
 • Adviseren en begeleiden bij aanbesteding van de beveiliging;
 • Beheer beveiliging budget op basis van performance en kostenbeheersing.

Opleiding

handshakeDe Security Managers van Benefit Security Experts hebben een gedegen opleiding en ruime ervaring in zowel het vak van veiligheid en beveiligen op managementniveau als ook op het gebied van project- en accountmanagement. Afhankelijk van uw wensen wordt een aantal uur per week of maand afgesproken dat de Security Manager voor u en uw onderneming actief is.

Rapportage & intern overleg

De rapportage en overlegfrequentie wordt in goed overleg met u afgestemd. Periodiek worden de verrichtingen en resultaten van de Security Manager geëvalueerd en beoordeeld.

Voordeel door de inzet van onze onafhankelijke Security Manager

We hebben onze organisatie efficiënt ingericht met minimale overheadkosten en dit levert direct voordeel op door middel van de aantrekkelijke investeringen in de Security Manager voor onze klanten. De Security Manager handelt efficiënt (kostenbesparend) volledig in uw belang en dit kan resulteren in besparingen door middel van de juiste veiligheidsbalans binnen uw organisatie/project.