Brand & veiligheidswachten

Brand- en veiligheidswachten ondersteunen onze opdrachtgevers in toezicht en ondersteuning op het Bert kappagebied van brand en veiligheid. De brand- en veiligheidswachten houden toezicht op de naleving van de voorwaarden en procedures zoals omschreven in werkvergunningen en nemen maatregelen bij afwijking in deze.

De brand- en veiligheidswacht ziet erop toe dat de juiste preventieve maatregelen genomen worden en dat er bij gevaarlijke situaties repressief opgetreden zal worden bijvoorbeeld bij brand, gasontsnapping of ongeval.