Veiligheidsmiddelen

Veiligheidsmiddelen kunnen levens redden

Voor particulieren zijn veiligheidsmiddelen die nader worden toegelicht niet verplicht, maar worden vaak voor de bescherming van het gezin aangeschaft.

Indien u eigenaar bent van een gebouw of een gebouw gebruikt bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig of moet een gebruiksmelding doen bij de gemeente.

Regels brandveiligheid

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

 • Het voorkomen van brand, brandpreventie, met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting en aankleding;
 • Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders;
 • Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 • Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 • Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

Ontzorging met betrekking tot uw veiligheidsmaatregelen en middelen

Benefit Security Experts kan u helpen met levering en periodieke keuringen van  alle veiligheidsmiddelen met betrekking tot brandveiligheid zoals onder anderen:

 • Ontruimingsplan en plattegronden met vluchtroutes;
 • Rookmelders, brand –meldinstallaties en ontruimingsinstallaties;
 • Brandblussers en slangenhaspels;
 • Noodverlichtingen;
 • Brandwerende maatregelen voor gebouwen;
 • BHV -opleidingen.