Veiligheid voor particulieren en woonwijken, lokaal, gemeentelijk, regionaal

De beveiliging van particulieren/woonwijken is in veel landen Veilig wonen logo
de normaalste zaak van de wereld. Iedereen leeft immers prettiger in een veilige woonomgeving. Een meerderheid van de Nederlandse bevolking is daarom van mening dat de inzet van beveiligingsmaatregelen ter ondersteuning van de politie, een kritische succesfactor zal zijn bij het handhaven en/of herstellen van de veiligheid in woonwijken.

Benefit Veilig Wonen, professioneel en betaalbaar in Limburg

Benefit Veilig Wonen maakt het verschil doordat we onze klanten helpen met maatwerk Hands and little house.
beveiligingsoplossingen welke ontwikkeld worden door onze ervaren Register Security Experts. Wij zijn uniek in ontwikkeling en uitvoering voor iedere klant.

Waarom is beveiliging noodzakelijk?

Onze samenleving is aan het veranderen. Waarom is beveiliging noodzakelijk?
Iedere 3 minuten een inbraak

Volgens het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) wordt er gemiddeld iedere 3 minuten een inbraak gepleegd in ons land. Dat zijn maar liefs 480 inbraken per dag!

Klik hieronder voor de video van Benefit Veilig Wonen

De meeste particulieren staan vaak alleen stil bij inbraak, maar realiseren zich niet dat brandstichting en overval ook een groot risico is. Het idee dat er vreemden in huis hebben rondgelopen en aan privé spullen hebben gezeten, zorgt voor een uiterst onbehaaglijk gevoel. Daarbij slapen slachtoffers slecht na een inbraak.

Brand(stichting) in relatie tot inbraak

In Nederland zijn er elke dag maar liefst 32 woningbranden per dag (Bron: CBS). Elk jaar sterven er mensen of raken mensen gewond ten gevolge van brandwonden of rookvergiftiging. De meeste oorzaken van de brand zijn falende of verkeerd gebruikte elektrische apparatuur, roken in bed en brandstichting. Een reëel risico van brandstichting ontstaat als er tijdens een inbraak de buit tegenvalt en de inbreker een brand uit frustratie een brand zal stichten. Veel mensen realiseren zich niet/onvoldoende wat buiten de levensdreiging  de impact van een brand kan zijn. Onvervangbare bezittingen zoals uw woning, foto’s, diploma’s en dierbare herinneringen worden binnen korte tijd vernietigd.

Branddetectie kan levens en uw kostbare bezittingen redden

Bij brand telt elke seconde en de gevolgen zijn zeer ingrijpend. Een brandmelder op batterijen is de eerste stap bij particulieren, maar een brandmelder zonder doormelding kent zijn beperkingen. Wie reageert op de sirene bij een brandalarm of wie merkt dat de batterij leeg raakt, als u niet thuis bent?

De investering in brandbeveiliging is een fractie van de schade veroorzaakt door brand.

Levering en installatie van alarm, camera en branddetectiesystemen

Een goed en betrouwbaar alarm of camerasysteem is in deze tijd geen overbodige luxe, maar bittere Veilig wonen camera voordeurnoodzaak. Daarom nemen steeds meer particulieren beveiligingsmaatregelen en lopen de onbeveiligde woningen een groter risico, omdat criminelen meestal net als water de weg van de minste weerstand naar onbeveiligde woningen zoeken.

Door goed te luisteren naar de specifieke wensen van de mensen en dit te combineren met 30 jaar ervaring is Benefit Veilig Wonen ontwikkeld. Beveiliging, volledig in het belang van de klant. Gezinnen en ouderen geven aan dat ze moeite hebben met de keuze van een alarmsysteem dat het beste bij hun situatie past en uitgebreid kan worden met een branddetectie systeem. Kernwoorden waren: Betrouwbaar, betaalbaar, kwaliteit, functionaliteit, design en goede service. Kortom men wil tegen redelijke investeringen volledig ontzorgt worden.
Aging-couple family-dog klein

Benefit Veilig Wonen uniek in ontwikkeling en uitvoering

Benefit Veilig Wonen is de innovatieve oplossing van woonhuis tot villa, maar ook toepasbaar voor de beveiliging van complete woonwijken. De basis: Een professioneel, duurzaam, compleet alarmsysteem tegen aantrekkelijke investeringen met 2 tot 5 jaar garantie. Draadloos op een veilige frequentie.

Complete & betaalbare alarm, camera en branddetectiesystemen

Benefit Veilig Wonen biedt voor iedere situatie en budget een slimme maatwerk beveiligingsoplossing in Limburg. We willen ons vooral onderscheiden door een uitstekende 24/7 service en aanvullende diensten zoals:

  • Gratis beveiligingsplan en preventiestickers;
  • Volledige installatie;
  • Programmeren systeem;
  • Duidelijke uitleg van het alarm en/of camerasysteem aan de bewoner;
  • Onderhoud systeem.

Tevens leveren we indien de klant dit wenst aanvullende diensten zoals onder andere aansluiting op alarmcentrale en alarmopvolging.

Wij ontzorgen u graag, zodat u met een veilig gevoel kunt leven en genieten. Wilt u ook uw woning en gezin beschermen, neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking.

Van woning tot regionaal woongebied

Benefit Security Experts kan onder anderen particulieren, woningstichtingen en woonwijken van dienst zijn met ‘slimme’ beveiligingsoplossingen tegen zeer aantrekkelijke investeringen welke zijn afgestemd op de particuliere markt. Hierbij kunt u denken aan maatwerk advies en levering van diensten waaronder alarmcentrale en alarmopvolgingsdiensten en beveiligingssystemen zoals alarmsystemen en IP camerasystemen. We kunnen refereren aan diverse succesvolle publiek- private samenwerkingsprojecten (politie en particuliere beveiliger) tegen aantrekkelijke investeringen. Dit doen we op basis van een onafhankelijk advies in het belang van de bewoners.

Positieve ontwikkeling collectieve projecten doorzetten in woonwijken

De onveiligheid op bedrijventerreinen is de afgelopen jaren in belangrijkeStickers live view benefit Dylan mate teruggedrongen door de inzet van diensten en technologie (bijvoorbeeld camerasystemen met cameratoezicht) en een betere samenwerking tussen politie en particuliere beveiligers. Benefit Security Experts is ervan overtuigd dat dit succes in de particuliere branche doorgezet kan worden. Om te beginnen door de diensten en technologie voor particulieren tegen aantrekkelijke investeringen te realiseren.

Professionele ondersteuning door experts

Benefit Security Experts kan de vertegenwoordigers van woonwijken ondersteunen met advisering, Bord villabegeleiding van aanbesteding tot en met de implementatie van de beveiligingsoplossing. Wij werken uitsluitend samen met gerenommeerde en betrouwbare service partners. Door onze onafhankelijke positie zijn we in staat om de beste modulaire oplossing te ontwikkelen tegen zeer aantrekkelijke investeringen. Benefit Security Experts draagt zorg voor de samenwerking tussen de particuliere beveiligers en de gemeenschappelijke meldkamers(GMK) van justitie, brandweer en ambulance diensten. Met als doel efficiënte criminaliteit beheersing onder andere door middel van cameratoezicht.

Wij houden de investeringen minimaal voor onze klanten

familyBenefit Security Experts kan zorg dragen voor de samenstelling van het benodigde budget, de aanbesteding tot en met de volledige exploitatie. Door de collectieve inkoop worden de investeringen acceptabel voor particulieren. Dit kan zo blijven door het contractbeheer uit te besteden aan Benefit Security Experts zodat iedereen zich met een veilig gevoel kan concentreren op vrijetijdsbestedingen en genieten van een welverdiende nachtrust met de gedachte dat wij waken over uw veiligheid.